Ändring av stadgarna för ODIN Europa SMB

Viktig information från ODIN

ODIN har fått godkänt från norska Finanstilsynet, per den 6 juni 2013, gällande en ansökan om ändring i stadgarna för fonden ODIN Europa SMB. Förslaget om en förändring i stadgarna blev behandlat på ett separat andelsägarmöte den 14 maj 2013 och majoriteten stämde för en förändring.

Ändringen i stadgarna innebär att fonden investeringsunivers i § 3ändras då definitionen av små och mellanstora bolag tas bort samt att stadgarna anpassas till den nya norska verdipapirfondloven (värdepapperslagen) samt de nya standardstadgarna från den norska Verdipapirfondenes Forening (motsvarande Fondbolagens Förening).

Förändringen i stadgarna träder i kraft från och med 17 juni 2013.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.