Andelsägarstämma ODINs
värdepappersfonder

Välkomna till andelsägarstämma för ODINs fonder.

Välkomna till andelsägarstämma för ODINs fonder:
ODIN Norden, ODIN Norge, ODIN Sverige, ODIN Europa, ODIN Global, ODIN Emerging Markets, ODIN USA, ODIN Fastighet, ODIN Sustainable Equities, ODIN Small Cap och ODIN Sustainable Corporate Bond.

Tid: Torsdagen 16 mars 2023 kl. 14.00
Plats: ODIN Forvaltning, Fjordalléen 16, 0250 Oslo

Följande punkter kommer att tas upp:
1) Godkännande av kallelse
2) Val av två andelsägare för undertecknande av protokoll
3) Val av andelsägarrepresentanter för styrelsen i ODIN Forvaltning AS
4) Övriga frågor

Andelsägare som har frågor som de vill ska diskuteras under valmötet ska anmäla dessa till styrelsen i ODIN Forvaltning AS en vecka innan valmötet hålls.

På valmötet justeras rösträtten så att andelsägare som äger lika många andelar får lika antal röster. Med undantag för valen kan valmötet inte fatta beslut som rör fonderna eller förvaltningsbolaget.

Oslo den 22 februari 2023
Styrelsen i ODIN Forvaltning AS

Anmälan till andelsägarstämman meddelas skriftligen innan den 14 mars 2023 till:

ODIN Forvaltning AS
Att: Kundeservice
Postboks 1771 Vika
NO-0122 Oslo
NORGE

Fax: +47 24 00 48 01
Email: kundeservice@berit-dolmen

Även övriga fonder som inte finns i Sverige kommer att tas upp på stämman:
ODIN Aksje, ODIN Rente, ODIN Kreditt, ODIN Likviditet, ODIN Norsk Obligasjon, ODIN Europeisk Obligasjon, , SpareBank 1 Aksje, SpareBank 1 Indeks Global, SpareBank 1 Norge Verdi, SpareBank 1 Utbytte, SpareBank 1 Verden Verdi, SpareBank 1 Horisont 80, SpareBank 1 Flex 50 og SpareBank 1 Konservativ 20, SR-Bank 80, SR-Bank 50, SR-Bank 20, SR-Bank Kreditt och SR-Bank Rente.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.