Aktiemarknaderna fortsätter uppåt

Hugin & Munin Weekly

Aktiemarknaderna fortsatte upp under veckan, med stor uppmärksamhet på vad den tillträdande centralbankschefen i USA, Janet Yellen, kommer att säga om nedtrappningen av obligationsköpen.

Det amerikanska referensindexet S&P 500 nådde en ny toppnotering efter Yellens uttalande om att hon inte tyckte att aktier var speciellt dyra. Hon gav heller inte intryck av att det var aktuellt att dra ner på obligationsköpen den närmaste tiden.

Tittar vi på innehaven i våra fonder ser vi ljusningar både för bolag på den europeiska marknaden och för bolag inom shipping och den maritima sektorn.

För att läsa mer om de makroekonomiska svängningarna och bolagsspecifika raporter från ODINs portföljbolag – Läs hela Hugin & Munin Weekly här!

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.