2024 – Den onde, den gode och den fule

2024 kan bli som den berömda västern - en kamp mellan goda och onda krafter på finansmarknaderna.

2023 var ett bra år trots flera mörka moln vid horisonten. Lägre inflation och utsikter till lägre räntor gjorde att året avslutades mycket bra. Precis som i filmen tror vi att det goda vinner och vi är positiva till utsikterna för 2024.

December blev ännu en stark börsmånad.
Marknaden är fortfarande mycket räntefokuserad. Räntorna fortsatte att sjunka, vilket aktiemarknaderna njöt av. Riskaptiten är tillbaka på marknaden. Ett bra exempel på detta är det IT-tunga Nasdaq-indexet i USA, som steg kraftigt i december och är 2023 upp 43 procent.. Året 2023 är det bästa året för IT-aktier sedan 1999.

2023 i sammandrag
2023 har varit ett år då marknaderna främst påverkats av ränteutvecklingen. Vi gick in i året med skyhög inflation, stigande räntor och krig i Ukraina. Under första halvåret steg räntorna ännu mer. Vi upplevde också en bankkris och under det 4:e kvartalet bröt ett nytt krig ut i Mellanöstern. Det låter inte som ingredienser för ett kraftigt börsrally. Ändå var 2023 ett bra år på börserna. Under året uppfyllde marknaden till slut alla sina önskemål, och slutet av året blev nästan ett scenario som var för bra för att vara sant.

Inflationen har sjunkit till nivåer som gör att centralbankerna ser ut att vara färdiga med att höja räntorna. Samtidigt har ekonomierna inte försvagats nämnvärt. Den lågkonjunktur som ”alla” väntade på för ett år sedan kom aldrig. Arbetslösheten är fortfarande låg i de flesta länder, och det finns inte mycket som tyder på en allvarlig recession. De långa räntorna har sjunkit kraftigt sedan oktober och ligger nu på den nivå som rådde i början av året. Detta har varit de främsta orsakerna till börsfestligheterna i slutet av året. Dow Jones-indexet noterade en all-time high strax före jul, och många andra börser är mycket nära. Det är exakt två år sedan börserna senast var på en all-time high.

Även om 2023 i slutändan var ett bra börsår var det ett fåtal bolag som bidrog med en mycket stor del av avkastningen. Om du inte hade investerat i ”7 Magnifient” i USA – Alpabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA och Tesla – kanske 2023 inte hade blivit lika bra.

Vad kommer 2024 att föra med sig?
Vi tror att 2024 kommer att bli ett år av kamp mellan de goda och onda krafterna. Inte helt olikt den gamla västern från 1966 med Clint Eastwood i huvudrollen som ”den gode”.

De goda krafterna på marknaden är främst relaterade till inflation och räntor. Inflationen närmar sig nu en nivå där centralbankerna inte behöver höja räntorna ytterligare. Det finns inte heller mycket som tyder på en kraftig inbromsning i ekonomin. Flera centralbanker har signalerat att räntorna kan komma att sänkas under 2024. Ett scenario med lägre räntor och en fortsatt god ekonomi skulle vara mycket gynnsamt för aktiemarknaderna. Då kan marknaderna stiga ännu mer än de gjorde 2023.

”Den onde” 2024 är att räntorna förblir höga, vilket skulle öka sannolikheten för en recession lite senare. En annan risk är att ekonomierna blir mycket svagare än vad som antagits. Jokern här är arbetslösheten. Skulle den stiga kraftigt kommer ekonomin att bromsa in. Börserna kommer då sannolikt inte att stiga, men räntorna kommer att sjunka betydligt. Obligationer och räntefonder kommer sannolikt att ge en mycket bra avkastning om ”den onde” vinner. ”Den fule” 2024 är till stor del knuten till det geopolitiska. Kriget i Mellanöstern kan eskalera och leda till en ny oljeprischock. Det kan leda till en kraftig lågkonjunktur och fallande börser.

Situationen kring Taiwan och Kina har också potential att förändra marknadssentimentet. Det farligaste av allt brukar vara det vi kallar ”svarta svanar”. Det finns händelser som är omöjliga att förutse och som dessutom är ganska osannolika. Men när de inträffar kan de ha en enorm inverkan på marknaden. Pandemin 2020 är det senaste exemplet på en sådan ”svart svan”. Skulle ”den fule” vinna 2024 kommer det förmodligen att krävas en ”svart svan”.

Precis som i filmen tror vi att det mest troliga är att ”den gode” vinner i slutändan. Den senaste utvecklingen på marknaden tyder också på att detta är det förväntade resultatet. Kombinationen av fallande räntor och fortsatt goda bolagsvinster kommer att vara avgörande för 2024.

Det är därför jag satsar mina pengar på att 2024 blir året då ”Den gode” triumferar i slutändan. Som i filmen där Clint Eastwood rider ut i solnedgången med ett nöjt leende på läpparna.

Skrivet av

Investeringsdirektör
Alexander Miller är investeringsdirektör aktier sedan 1 januari 2021. Han har arbetat med kapitalförvaltning sedan slutet av 90-talet och har en gedigen erfarenhet inom branschen, samt en MBA från University of Wyoming och är auktoriserad finansanalytiker från NHH/NFF.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.