Förvaltarkommentar ODIN Sverige oktober 2023

Efter en initialt positiv utveckling blev oktober ytterligare en avkastningsmässigt svag månad.

Återigen är det osäkerhet kring inflation, räntor och konjunktur som präglat börsen i stort. I början av månaden utvecklades fonden positivt i linje med jämförelseindex för att sedan tappa betydligt mer när marknaden vände nedåt. Som mest låg fonden över tre procentenheter efter jämförelseindex ca. halvvägs in i månaden. I takt med att kvartalsrapporterna publicerades började dock fonden att utvecklas bättre än index, under både stigande och fallande börsdagar, och var vid månadens slut i princip ikapp avkastningsmässigt.

Vi har köpt in två nya bolag under oktober, Nordnet och ABB (se nedan) samt gjort några mindre ökningar i andra innehav, vilket vi finansierat genom att minska våra positioner i ett flertal innehav, bl.a. Assa Abloy, Biotage och Indutrade.

Nordnet har en stark position i alla nordiska länder
Nordnet
är väldigt likt Avanza som vi ägt och följt tätt under många år, och köpte in igen för ett år sedan. Avanza har enligt vår uppfattning varit ett bättre bolag än Nordnet historiskt, inte minst på grund av att man har en starkare position på den svenska marknaden, medan Nordnet historiskt inte hade tillräcklig skala på någon marknad. De senaste sex åren har dock Nordnet gjort en mycket imponerande förbättringsresa: Idag har de en stark position på alla de nordiska länderna, och lönsamhetsmässigt har de kommit ikapp och är i vissa avseende t.o.m. bättre än Avanza. Det finns få bolag på börsen som har en bättre kombination av goda historiska prestationer, mycket starka marknadspositioner och dessutom aktier som handlas på attraktiva nivåer, varför vi gärna äger både Nordnet och Avanza. Även om båda dessa bolag är ”dyrare” än storbankerna har de betydligt högre lönsamhet, kombinerat med överlägsna långsiktiga tillväxtförutsättningar, varför vi tror båda två kommer vara bättre långsiktiga investeringar.

ABB:s förbättringsresa
ABB
är också ett exempel på ett bolag som gjort en imponerande förbättringsresa de senaste åren. Bolaget är världsledande inom elektrifiering och automation, vilket är två breda områden som vi tror kommer fortsätta att bli allt viktigare under många år framöver. Historiskt har vi dock sett ABB som ett stort byråkratiskt bolag som trots starka marknadspositioner i attraktiva slutmarknader, inte riktigt lyckats prestera på någon hög nivå – varken lönsamhets- eller tillväxtmässigt. De senaste åren har organisationen decentraliserats ordentligt (och de centrala kostnaderna har minskat ca. 70%) och vi har sett en betydande lönsamhetsförbättring, vilket vi även tror ger bolaget bättre långsiktiga tillväxtförutsättningar, även om vi är ödmjuka för en något mjukare konjunktur i närtid.

Rapportperioden
Under oktober har 30 av fondens 34 innehav rapporterat för de tredje kvartalet. Av dessa har 13 varit bättre än väntat, 11 varit i linje med förväntningarna och sex rapporterar varit svagare än väntat. Endast Electrolux Professional var en större negativ överraskning, främst drivet av en svagare utveckling än väntat på den amerikanska marknaden, vilket resulterade i ett kursfall om 18% på dagen. På den positiva sidan var det främst Biotage (+16%), AddLife (+12%) och AQ Group (+10%) som stack ut kursreaktionsmässigt.

Sammanfattningsvis har det hittills varit ännu en god rapportsäsong, vilket är glädjande eftersom det viktigaste för oss är den fundamentala utvecklingen i våra portföljbolag. Om bolagen fortsätter att skapa fundamentala värden, så är vi övertygade om att det kommer reflekteras i aktiekurserna så småningom.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.