Stadgeändringar i flera ODIN-fonder

ODIN har fått godkännande från Finanstilsynet, daterat 27 maj 2016, angående ansökan om stadgeändringar för värdepappersfonderna ODIN Fastighet, ODIN Energi, ODIN Europa, ODIN Finland och ODIN Norge.

Finanstilsynets godkännande av stadgeändringarna gavs med undantag från kravet om särskild andelsägarstämma.

Stadgeändringarna innebär en minskning av de högsta avgifter som ODIN kan ta ut vid teckning och inlösen av fondandelar.  Den nya högsta teckningsavgiften är 0,25 procent av teckningsbeloppet mot tidigare 3,0 procent. Den nya högsta inlösenavgiften är 0,25 procent av inlösenbeloppet mot tidigare 0,5 procent.

ODIN tar i dagsläget varken ut tecknings- eller inlösenavgiften och har heller inga planer på att införa några sådana. Stadgeändringarna får därför inga praktiska konsekvenser för andelsägarna.

Stadgeändringarna träder i kraft 16 juni 2016.

Vill du ha mer information, kontakta ODINs kundservice på telefon +46 407 14 00 eller på e-post till kontakt@odinfonder.se

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.