Bekräftelse på genomförda fusioner

Majoriteten av andelsägarna i aktuella fonderna har under andelsägarmötet givit samtycke till fusion. Samtliga fusioner genomfördes 30 november 2015.

ODIN Norge/ODIN Norge II
Det blev en stor majoritet som röstade för fusionen;

100% av rösterna i ODIN Norge II och 99,41% av rösterna i ODIN Norge röstade för fusionen mellan de två fonderna där ODIN Norge är den övertagande fonden.

ODIN Finland/ODIN Finland II
Det blev en stor majoritet som röstade för fusionen;

100% av rösterna i ODIN Finland II och 98,91% av rösterna i ODIN Finland röstade för fusionen mellan de två fonderna där ODIN Finland är den övertagande fonden.

ODIN Europa/ODIN Europa II
Det blev en stor majoritet som röstade för fusionen;

100% av rösterna i ODIN Europa II och 99,61% av rösterna i ODIN Europa röstade för fusionen mellan de två fonderna där ODIN Europa är den övertagande fonden.

ODIN Eiendom/ODIN Eiendom I
Det blev en stor majoritet som röstade för fusionen;

79,05% av rösterna i ODIN Eiendom I och 94,24% av rösterna i ODIN Eiendom röstade för fusionen mellan de två fonderna där ODIN Eiendom är den övertagande fonden.

ODIN Offshore/ODIN Maritim
Det blev en stor majoritet som röstade för fusionen;

93,04% av rösterna i ODIN Maritim och 99,07% av rösterna i ODIN Offshore röstade för fusionen mellan de två fonderna där ODIN Offshore är den övertagande fonden.

(ODIN Offshore har bytit namn till ODIN Energi).

Fondernas depåmottagare, Handelsbanken NUF, har 21 december 2015 utarbetat en bekräftelse på att fusionen är genomförd enligt norska verdipapirfondloven § 5-6.

Andelsägare som önskar en kopia av bekräftelsen kan kontakta ODINs kundtjänst på telefon 08 407 14 00.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.