Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor som vi brukar få till vår kundtjänst.

Aktiefonder

 • ODIN har flera olika typer av aktiefonder; nationella, regionala, globala och branschspecifika fonder. Den största skillnaden är var och vad fonden kan investera i. Mandatet bestämmer geografiska områden eller branscher fonden placerar i. Generellt har fonder med smala mandat (branschfonder eller nationella fonder) högre risk än fonder med breda mandat. Se alla våra aktiefonder

 • Aktiefonder lämpar sig bäst för den som är villig att spara i en fond med högre risk än räntefonder och kombinationsfonder och om den som har ett långsiktig horisont på sitt sparande. Vi ser helst att den som sparar i aktiefonder har en tidshorisont på 3-5 år på sitt sparande.

   

Investeringssparkonto

 • Skatteverkets hemsida hittar du också svar på många generella frågor om ISK

 • Betalningar till bankgiro och plusgiro

  Vill du att pengarna ska synas på kontot redan samma dag måste du registrera betalningen innan kl 09:45. Skickar du efter 09:45 kommer pengarna fram under dagen nästkommande vardag.

  Skickar du pengarna en helgdag kommer de fram på måndag eller den vardag som är närmast. Bankgirot och plusgirot är stängt under helgen. En vardag är alla dagar förutom lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton och andra allmänna helgdagar.

  Skickas betalningen:

  Måndag – fredag före klockan 09:45 är den hos mottagaren samma dag

  Måndag – fredag efter klockan 09:45 är den hos mottagaren nästa vardag

  Lördag och söndag är den hos mottagaren nästa vardag

 • Nej, då fonden har en annan andelsklass på fondkontot än på ISK går det tyvärr inte.

 • Nej, då fonden har en annan andelsklass på ISK hos oss (D-klass) går det tyvärr inte.

 • Nej, vårt ISK är bara öppet för nysparande i ODIN-fonder. Du kan inte flytta över andra fonder hit.

 • Det blir ingen ränta på likvida medel som är innestående. Skattelagstiftningen på ett ISK att sådan att du får betala skatt även på pengar som inte är investerade, varför du inte ska ha likvida medel på ett ISK. De pengar som har placerats i fonderna i ISK kan både gå upp och ner och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice om du har några frågor.

 • Vi har möjligheten att erbjuda vår andelsklass D i en ISK i samarbete med Nord Fondkommission. Vi har enligt stadgarna inte möjlighet att sälja vår D-klass själva, eller på vårt vanliga fondkonto, men ges nu möjlighet till det genom ett samarbete med Nord Fondkommission. Anledningen till att D-klassen är så billig i jämförelse med de andra andelsklasserna är att vi inte behöver betala någon ersättning till distributörer för att sälja fonden.

 • Du öppnar ISK hos ODIN genom att registrera dig i översta sektionen ”Bi kund” på sidan för ISK, fylla i dina uppgifter och sedan signera med ditt BankID. Andra gången du loggar in går du till sektionen under för befintliga kunder.

 • På ett ISK (investeringssparkonto) slipper du deklarera dina fondaffärer och betala vinstskatt då det är en så kallad schablonbeskattad sparform. Om du uppskattar att din avkastning under året kommer att bli högre än schablonintäkten (1,49 procent under 2018) så är ett ISK den bästa sparformen. Du betalar en schablonskatt som baseras på investeringssparkontots värde vid ingången av varje kvartal, med tillägg för insättningar av kontanta medel och värdepapper under året. Det är således inte rekommenderat att ha kontanta medel som inte är investerade på ett ISK då du betalar skatt på den totala summan.

  Kapitalunderlaget schablonbeskattas 2018 med 0,447 procent. Schablonintäkten på ditt investeringssparkonto kan du kvitta mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital. Detta innebär att du kan kvitta din schablonintäkt mot t.ex. ränteutgifter. Du behöver inte själv göra beräkningen, det sköter vi om. Du kan däremot inte göra avdrag på skatten om du har sålt med förlust och du betalar skatt även om ditt sparande har minskat i värde.

 • Nedan ser du ett exempel på hur man räknar fram skatten på ett ISK för 2018. Man utgår från vad som finns på kontot vid ingången av varje kvartal. Kom ihåg att det inte är att rekommendera att ha kontanta medel på ett ISK då du blir beskattad för den totala summan:

  Den 1 januari 2018 har du 20 000 kronor investerade.

  Kvartal 1: Du sätter in 1000 kronor varje månad via autogiro. Dina fonder går upp 1 000 kronor.
  Totala värdet på ISK den 1 april är 24 000 kronor.

  Kvartal 2: Du fortsätter spara 1 000 kronor varje månad via autogiro och dina fonder går upp 1 000 kronor. Det totala värdet den 1 juli är således 28 000 kronor.

  Kvartal 3: Du fortsätter att spara 1 000 kronor varje månad via autogiro och sätter dessutom in 5 000 kronor extra. Börsen står ganska stilla. Det totala värdet den 1 september är 36 000 kronor.

  Kvartal 4: Du fortsätter spara 1 000 kronor varje månad via autogiro och dina fonder går upp 1 000 kr. Det totala värdet den sista december (1 januari 2019) är 40 000 kronor.

  Nu har vi underlaget för att kunna räkna ut skatten:
  Vi börjar med att summera vad du har på kontot varje kvartal: 24 000 + 28 000 + 36 000 + 40 000 = 128 000 kronor. Efter det summerar vi alla insättningar som gjorts under året: 1000*12 + 5000 = 17 000 kronor.

  Summan av värdet och insättningar blir (128 000 + 17 000) 145 000 kronor, vilket man delar med samtliga kvartal = 145 000 / 4 = 36 250 kronor, vilket är ditt kapitalunderlag.

  Schablonintäkten: Genom att multiplicera ditt kapitalunderlag med statslåneräntan den 30 nov året före plus en procentenhet får du fram schablonintäkten. I vårt fall 0,49% + 1% = 1,49 * 36 250 kr = 540,1 kr

  Schablonskatten: Schablonintäkten ovan beskattas som inkomst av kapital, dvs med 30 procent. Således 540 kr*0,30 =162 kronor. Skatten blir alltså 162 kronor, dvs 0,447 procent av 36 250 kr.

  Detta kan jämföras med skatten på ett fondkonto som är 30 procent av vinsten. I exemplet ovan var vinsten 3000 kr under ett år vilket innebär att om du sålt dina fonder i slutet av året skulle skatten blivit 3 000 kronor * 0,30 = 900 kronor.

  Skatteverkets hemsida finns ytterligare exempel på skatteuträkning för ett ISK.

 • I vårt ISK erbjuder vi en annan andelsklass och våra fonder är därför billigare än på vårt vanliga fondkonto eller ett ISK eller fondkonto hos en annan aktör, ex Avanza. Vill du flytta dina ODIN-fonder från ett fondkonto till vårt ISK måste du först sälja fonderna på det kontot och sedan köpa de igen i vårt ISK. Har du gjort vinst utlöser försäljningen en reavinstskatt som för närvarande är 30 procent på vinsten. Har du inte gjort någon vinst skattar du inget på ett fondkonto.

  Eftersom vi erbjuder en andelsklass som bara finns tillgängligt i vårt ISK kan du inte heller flytta över andra ODIN-fonder till vårt ISK, utan måste först sälja dem då de är en annan andelsklass.

  Själva fondavgiften är billigare, men det tas ut en avgift för kontot på 19 kronor i månaden (228 kr om året) för skalet då det är ett samarbete med Nord Fondkommission. Inga andra kostnader tillkommer. För att det ska löna sig med att spara i vårt ISK bör du dock ha ca 50 000 kronor sparat.

 • Nej. Då vi på ODIN inte har rådgivningstillstånd kan vi inte ge någon individuell rådgivning eller specifika investeringsråd, men vi tillhandahåller gärna generell information om våra produkter och de marknader vi investerar i.

   

Köp, försäljning och byte

 • Det enklaste sättet att bli kund i ODIN är att nyttja vår onlinetjänst ODIN Online och logga in med ditt BankID. Om du inte har BankID eller internet kan du använda våra blanketter.

  Du kan ladda ner blanketten här

 • Teckningstidpunkten föreligger då skriftligt meddelande innehållande nödvändiga upplysningar om teckningen har inkommit till förvaltningsbolaget, likvid i överensstämmelse med teckningen är mottaget och eventuell legitimationskontroll är genomförd. Fondernas andelsvärde noteras i norska kronor (NOK). När du som kund gör en betalning från din bank till vårt bankgironummer är överföringstiden mellan 1 och 3 arbetsdagar. Överföringstiden varierar beroende på bank. Var vänlig kontakta din bank om du vill ha mer information om exakt överföringstid.

  ODIN Offshore, ODIN Maritim, ODIN Emerging Markets, ODIN Global köps 1 dag efter det att pengarna har kommit in på ODINs bankgirokonto.

 • Byte mellan fonder innebär en inlösen och en teckning. Byte mellan ODINs aktiefonder är kostnadsfritt, men tänk på att byte utlöser skattemässig kapitalvinst/-förlust.

  Byte mellan fonder med nordiska eller europeiska mandat

  För byte mellan ODINs nordiska och europeiska fonder skall bytet ha inkommit före kl. 12.00 (GMT+1) för att du ska få samma dags inlösen- och teckningskurs.

  Byte mellan fonder med globalt och nordisk/europeiskt mandat.

  För byte till/från/mellan ODINs fonder med globala mandat skall bytet ha inkommit före kl. 15.00 (GMT+1) för att du ska få inlösens- och teckningskurs nästföljande dag.

 • Pengarna kommer normalt vara på ditt konto inom 4-5 vardagar efter att försäljningsorden är mottagen av ODIN.

   

   

 • Om du regelbundet köper fondandelar varje månad planar du ut svängningarna på aktiemarknaden och minskar risken med att gå in med ett större belopp i en fond vid fel tidpunkt.

  När du startar ett månadssparande hos ODIN Fonder sker en transaktion på ett fast datum varje månad och det tecknas fondandelar i den fond som du har valt.

   

 • Det enklaste sättet att starta ett månadssparande är att sätta upp det i ODIN Online där du legitimerar dig med BankID. Om du inte har BankID kan du även använda våra blanketter.

  Ladda ned blankett här

 • Nej, du kan sälja så många av dina andelar du vill så många gånger under året som du vill.

 • Nej det är ingen bindningstid i våra fonder. Du kan ta ut dina pengar precis när det passar dig.

   

   

 • Det kostar ingenting att sälja fondandelar hos ODIN, notera dock att en försäljning utlöser skattemässig kapitalvinst/-förlust. Se alla våra fonder här.

Kostnader

 • Det kostar ingenting att köpa våra fonder, det enda du betalar är en årlig förvaltningsavgift.

 • Byte mellan ODINs aktiefonder är kostnadsfritt, men tänk på att byte utlöser skattemässig kapitalvinst/-förlust.

 • För ODINs aktiefonder är den årliga förvaltningsavgiften mellan 1,2% och 2%.

 • Förvaltningsavgift är den avgift du som fondandelsägare betalar för förvaltningen av fonden. Avgiften dras från fonden med 1/365-del om dagen, vilket gör att avgiften alltid är dragen när avkastning visas.

Legitimationskontroll hos ODIN

 • Nya kunder måste bifoga vidimerad kopia av legitimation (körkort, id-kort eller pass) som skickas separat eller tillsammans med teckningsblanketten per post i enlighet med penningtvättslagen (2009:62). För befintliga kunder krävs att en ny tecknings-/försäljningsblankett skickas in vid enstaka transaktioner som uppgår till ett belopp om 15 000 euro eller mer, samt även vid transaktioner som understiger ett belopp motsvarande 15 000 euro om transaktionerna kan antas ha samband med en eller flera andra transaktioner vilka tillsammans uppgår till minst detta belopp. Vid kundregistrering av företag ska vidimerad kopia av behörig firmatecknares legitimation bifogas. Motsvarande bestämmelse gäller även befintliga kunder som inte tidigare skickat in vidimerad kopia av legitimation.

 • Giltig legitimation är pass, körkort eller id-kort. Du kan även välja att använda dig utav din Bank ID i ODIN Online.

  Beställa blanketter

 • En vidimering innebär att en annan person intygar att kopian av din legitimation (körkort, id-kort, pass) överensstämmer med originalet. Vidimering måste göras på samma dokument som kopian av din legitimation. Endast myndig person kan skriva under och underskriften skall innehålla följande fem uppgifter: signatur, namnförtydligande, ort, datum och telefonnummer. Använd dig av följande länk för att få fram följande vidimeringsblankett.

  Vidimeringsblankett – ODIN

ODINs online tjänster

 • ODIN online är vår nätbaserade kundsida. Här kan du köpa, sälja och byta fonder med ditt BankID. Du kan även följa utvecklingen på dina fonder och se din totala behållning. Via ODIN Online kommunicerar vi även ut viktig information samt halvårsrapporter och behållningsöversikter.

  • Internet Explorer version 8 och nyare (win)
  • Firefox version 17 och nyare (win, mac, linux)
  • Opera version 12 och nyare (win, mac, linux)
  • Safari version 5 och nyare (mac)
  • Chrome version 24 och nyare (win)
 • För att få information om specifika fonder i ”Mina fonder-fliken” i appen, måste du favorisera de fonder du önskar. Om du går in på en enskild fond från fliken ”alla fonder” ser du en stjärnikon längts upp till höger. Om du markerar den kommer den framöver upp i ”Mina fonder”. Detta är en funktionalitet som till en början kommer göra det enkelt att följa de fonderna man själv önskar, förexempel de fonder du själv investerat i. Planen för vidare utveckling är att man i appen ska kunna följa sin egen utveckling samt behållning i fonderna man själv investerat i. Vi arbetat med att utveckla denna funktionalitet i dagsläget.

 • Helst skulle vi vilja ha versioner klara för alla operativsystem från start, men vi var tvungna att satsa på ett system i taget. Vi arbetat med att utveckla för Andriod i dagsläget.

Skatt

 • Kapitalvinster vid avyttring av aktiefonder beskattas som inkomst av kapital. Skattesatsen är 30 procent.

  Andelsägare som är bosatta i utlandet, och saknar så kallad väsentlig anknytning till Sverige, beskattas inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av fondandelar.

 • Om du har sålt fondandelar rapporteras din kapitalvinst resp. kapitalförlust till Skatteverket. Allt regleras automatiskt i deklarationen men det är viktigt att kontrollera att uppgifterna stämmer. Uppgifterna bör jämföras med av ODIN utskickat realisationsbesked.

  Du kan själv beräkna om vinsten respektive förlusten från försäljningen stämmer genom att ta upp vad du fick betalt för fondandelarna, d.v.s. försäljningspriset, vilket framgår av avräkningsnotan och sedan dra av vad du betalat för andelarna, d.v.s. omkostnadsbeloppet. Till omkostnadsbeloppet räknas även sådan eventuell utdelning som automatiskt återinvesterats i nya andelar. När du räknar ut ditt omkostnadsbelopp kan du använda dig av antingen genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. För mer information om dessa hänvisas till Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

 • Från och med 1 januari 2012 börjar nya regler gälla som innebär att det utgår en årlig schablonskatt på innehav av fondandelar. Skatten tas ut genom att 0,4 procent av fondandelarnas värde den 1 januari tas upp som schablonintäkt i inkomstslaget kapital. Beloppet förtrycks i deklarationen. Andelsägaren betalar 30 procent i skatt på schablonintäkten. Skatteuttaget uppgår därmed till 0,12 procent av fondandelarnas värde (skatten blir 30 % x 0,4 % = 0,12 % av innehavet) och ska tas upp första gången i deklarationen 2013.

 • Utdelningar från aktiefonder beskattas som inkomst av kapital. Skattesatsen är 30 procent.

  Om utdelning lämnas från fonden erläggs 15 procent källskatt på utdelningen i Norge. Detta gäller oavsett om utdelningen betalas ut kontant eller återinvesteras i fonden. För att undvika dubbelbeskattning kan fondandelsägare som erlagt källskatt i Norge begära avräkning och avdrag för utländsk skatt på kapitalinkomster i Sverige. För mer information om detta hänvisas till Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

 • Om du byter från en fond till en annan (säljer en fond och köper en annan) ska du ta upp bytet till beskattning som inkomst av kapital.

 • Har du fått andelarna i arv, gåva eller bodelning tar du över den tidigare ägarens omkostnadsbelopp. Du träder med andra ord in i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Vilket värde fondandelarna har i bouppteckningen eller bodelningen saknar betydelse.

 • Andelarna i en aktiefond behandlas skattemässigt som marknadsnoterade aktier. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra aktierelaterade finansiella instrument får dras av fullt ut mot vinster på marknadsnoterad sådan egendom. Är kapitalförlusterna större än kapitalvinsterna är 70 procent i överskjutande belopp avdragsgillt i inkomstslaget kapital. Uppkommer ett underskott i inkomstslaget kapital föreligger rätt till skattereduktion med 30 procent av underskottet till den del underskottet understiger 100 000 kronor, och med 21 procent till den del underskottet överstiger detta belopp.