Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor som vi brukar få till vår kundtjänst.

Aktiefonder

 • ODIN har 9 olika aktivt förvaltade aktiefonder på den svenska marknaden. Fonderna investerar i de nordiska, europeiska och globala marknaderna där de flesta fonderna fritt får investera i olika branscher och företag. Några fonder är branschspecifika och har då ett smalare mandat, ex inriktning mot fastighetsbolag. Oavsett inriktning ligger vårt fokus alltid på långsiktigt värdeskapande.

  Se alla våra aktiefonder

 • Aktiefonder lämpar sig bäst för den som har en långsiktig sparhorisont, minst 5 år, och vill ta lite mer risk. Exempelvis har aktiefonder en högre risk än räntefonder och blandfonder och en globalfond har lägre risk än en lands- eller braschfond.

   

 • Index är ett medelvärde för ett antal aktier på en viss marknad eller bransch. Index väger samman utvecklingen i flera olika aktier och visar den genomsnittliga utvecklingen på en marknad. Genom att jämföra fondens utveckling med ett index får man en uppfattning om hur fonden har gått i jämförelse med genomsnittet. Det finns flera olika index, varav några av de största är Dow Jones industriindex på New York-börsen, FTSE 100 som ägs av Londonbörsen tillsammans med Financial Times och japanska Nikkei 225. När man pratar om Stockholmsbörsen menar man oftast indexet OMXS GI som väger samman värdet av alla aktier noterade på Stockholmsbörsen. Index används för att ge en helhetsbild över börsens utveckling och visa hur ens egna aktieinnehav har stått sig i förhållande till det. Målet är att välja så bra aktier att portföljen går bättre än index. Bokstäverna PI och GI berättar om ett index är ett prisindex eller ett avkastningsindex. Förkortningarna kommer från engelskans Price Index och Gross Index. Både prisindex och avkastningsindex mäter hur aktiekurserna på börsen utvecklas. Ett avkastningsindex tar dessutom hänsyn till de aktieutdelningar som börsbolagen gör, vilket ger en bättre bild av den totala avkastningen. Exempelvis OMXS GI är ett avkastningsindex över Stockholmsbörsens utveckling som räknar med både aktiekursernas utveckling och utdelningarna.

 • En aktiefond är en fond som till största delen investerar i aktier. En aktie är en ägarandel i ett företag och fondens värdeförändring beror på hur det går för företagen som fonden placerar i. För att sprida riskerna måste en aktiefond investera i minst 16 olika aktier. Våra fonder har mellan 25-40 olika bolag. Man brukar dela in aktiefonder i olika kategorier efter vad de investerar i, exempelvis är ODIN Sverige en Sverigefond och ODIN Fastighet en branschfond.

 • Ackumulerad avkastning är den totala avkastningen inklusive utdelning, ränta och kapitalvinst under en viss period. Om den ackumulerad avkastningen är 200 procent på 10 år betyder det att fonden har avkastat 200 procent totalt de senaste tio åren.

  Annualiserad avkastning är när avkastningen visas årligen. Om annualiserad avkastning har varit 18,30 på 10 år betyder det att fonden har avkastat i genomsnitt 18,30 procent varje år (inte att den totalt har gått upp 18,30 procent de senaste tio åren). Vi visar annualiserad avkastning på fonderna på hemsidan och båda sätten i vår månadsrapport.

   

Investeringssparkonto (ISK)

 • Skatteverkets hemsida hittar du också svar på många generella frågor om ISK

 • Om du har angett ditt bankkonto för överföringar när du blev kund kommer du att kunna se det i inloggat läge inom 2 dagar. Då kan du göra en överföring direkt när du är inloggad i ODINs ISK.

 • Det smidigaste är att man som förälder öppnar ett ISK i sitt eget namn men att det är öronmärkt för barnet. Man kan öppna flera ISK, dvs både till sig själv och till sina barn. Vill man själv bestämma när barnet ska få pengarna är det bättre att spara dem i eget namn (till exempel till insats till lägenhet när barnet fyller 24 istället för på 18-årsdagen). 

  Öppnar man ett ISK i barnets namn måste båda föräldrarna skriva under blanketten och får då fullmakt att handla på kontot. Barnet kommer att få en deklaration från skatteverket med innehavet. Bestämmanderätten över kontot och pengarna tillfaller då barnet på 18-årsdagen. 

   Vill man öppna kontot i barnets namn måste man göra det på blankett som går att beställa från vår kundtjänst på kontakt@odinfonder.se

 • Ja, det fungerar bra. Både till dig själv och till någon annan, exempelvis barn (i ditt namn).

  I dagsläget får du göra det genom att gå igenom processen en gång till och skriva under med mobilt BankID.

 • Månadssparande via autogiro är ett bra sätt att spara då pengarna dras automatiskt från ditt konto varje månad. Du väljer själv vilken dag pengarna ska dras i rullmenyn, förslagsvis den dagen lönen eller barnbidraget kommer in på ditt konto.
  Hör gärna av er till oss på kontakt@odinfonder.se eller på telefon 08-407 14 00 så hjälper vi dig att komma igång.

  Du väljer fonder, dag och belopp under Månadssparande i inloggat läge på ditt ISK-konto.

 • Nej, då fonden har en annan andelsklass på fondkontot än på ISK går det tyvärr inte.

 • Nej, då fonden har en annan andelsklass på ISK hos oss (D-klass) går det tyvärr inte.

 • Nej, vårt ISK är bara öppet för nysparande i ODIN-fonder. Du kan inte flytta över andra fonder hit.

 • Det blir ingen ränta på likvida medel som är innestående. Skattelagstiftningen på ett ISK att sådan att du får betala skatt även på pengar som inte är investerade, varför du inte ska ha likvida medel på ett ISK. De pengar som har placerats i fonderna i ISK kan både gå upp och ner och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice om du har några frågor.

 • Vi har möjligheten att erbjuda vår andelsklass D i en ISK i samarbete med Fondab. Vi har enligt stadgarna inte möjlighet att sälja vår D-klass i ISK själva, men ges nu möjlighet till det genom ett samarbete med Fondab. Anledningen till att D-klassen är så billig i jämförelse med de andra andelsklasserna är att vi inte behöver betala någon ersättning till distributörer för att sälja fonden. Dock tar Fondab ut en årlig avgift på 199 kronor och en kvartalsvis avgift på 0,15% per depå.

 • Du öppnar ISK hos ODIN genom att registrera dig i översta sektionen ”Bi kund” på sidan för ISK, fylla i dina uppgifter och sedan signera med ditt BankID. Andra gången du loggar in går du till sektionen under för befintliga kunder.

 • På ett ISK (investeringssparkonto) slipper du deklarera dina fondaffärer och betala vinstskatt då det är en så kallad schablonbeskattad sparform. Om du uppskattar att din avkastning under året kommer att bli högre än schablonintäkten (1,49 procent under 2018) så är ett ISK den bästa sparformen. Du betalar en schablonskatt som baseras på investeringssparkontots värde vid ingången av varje kvartal, med tillägg för insättningar av kontanta medel och värdepapper under året. Det är således inte rekommenderat att ha kontanta medel som inte är investerade på ett ISK då du betalar skatt på den totala summan.

  Kapitalunderlaget schablonbeskattas 2018 med 0,447 procent. Schablonintäkten på ditt investeringssparkonto kan du kvitta mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital. Detta innebär att du kan kvitta din schablonintäkt mot t.ex. ränteutgifter. Du behöver inte själv göra beräkningen, det sköter vi om. Du kan däremot inte göra avdrag på skatten om du har sålt med förlust och du betalar skatt även om ditt sparande har minskat i värde.

 • Nedan ser du ett exempel på hur man räknar fram skatten på ett ISK för 2018 (notera att statslåneräntan ändras varje år). Man utgår från vad som finns på kontot vid ingången av varje kvartal. Kom ihåg att det inte är att rekommendera att ha kontanta medel på ett ISK då du blir beskattad för den totala summan:

  Den 1 januari 2018 har du 20 000 kronor investerade.

  Kvartal 1: Du sätter in 1000 kronor varje månad via autogiro. Dina fonder går upp 1 000 kronor.
  Totala värdet på ISK den 1 april är 24 000 kronor.

  Kvartal 2: Du fortsätter spara 1 000 kronor varje månad via autogiro och dina fonder går upp 1 000 kronor. Det totala värdet den 1 juli är således 28 000 kronor.

  Kvartal 3: Du fortsätter att spara 1 000 kronor varje månad via autogiro och sätter dessutom in 5 000 kronor extra. Börsen står ganska stilla. Det totala värdet den 1 september är 36 000 kronor.

  Kvartal 4: Du fortsätter spara 1 000 kronor varje månad via autogiro och dina fonder går upp 1 000 kr. Det totala värdet den sista december (1 januari 2019) är 40 000 kronor.

  Nu har vi underlaget för att kunna räkna ut skatten:
  Vi börjar med att summera vad du har på kontot varje kvartal: 24 000 + 28 000 + 36 000 + 40 000 = 128 000 kronor. Efter det summerar vi alla insättningar som gjorts under året: 1000*12 + 5000 = 17 000 kronor.

  Summan av värdet och insättningar blir (128 000 + 17 000) 145 000 kronor, vilket man delar med samtliga kvartal = 145 000 / 4 = 36 250 kronor, vilket är ditt kapitalunderlag.

  Schablonintäkten: Genom att multiplicera ditt kapitalunderlag med statslåneräntan den 30 nov året före plus en procentenhet får du fram schablonintäkten. I vårt fall 0,49% + 1% = 1,49 * 36 250 kr = 540,1 kr

  Schablonskatten: Schablonintäkten ovan beskattas som inkomst av kapital, dvs med 30 procent. Således 540 kr*0,30 =162 kronor. Skatten blir alltså 162 kronor, dvs 0,447 procent av 36 250 kr.

  Detta kan jämföras med skatten på ett fondkonto som är 30 procent av vinsten. I exemplet ovan var vinsten 3000 kr under ett år vilket innebär att om du sålt dina fonder i slutet av året skulle skatten blivit 3 000 kronor * 0,30 = 900 kronor.

  Skatteverkets hemsida finns ytterligare exempel på skatteuträkning för ett ISK.

 • I vårt ISK erbjuder vi vår D-klass, dvs en annan andelsklass, och våra fonder är därför billigare än på vårt vanliga fondkonto eller ett ISK eller fondkonto hos en annan distributör som erbjuder C-klass. Vill du flytta dina ODIN-fonder från ett vanligt fondkonto till vårt ISK måste du först sälja fonderna på det kontot och sedan köpa dem igen i vårt ISK. Har du gjort vinst på ett vanligt fondkonto (dvs inte ett ISK) utlöser försäljningen en reavinstskatt som för närvarande är 30 procent på vinsten. Har du inte gjort någon vinst skattar du inget på ett fondkonto.

  Eftersom vi erbjuder en andelsklass som bara finns tillgängligt i vårt ISK kan du inte heller flytta över andra ODIN-fonder till vårt ISK, utan måste först sälja dem.

  Själva fondavgiften är billigare, men vår samarbetspartner Fondab tar ut en avgift för kontot på 199 kronor som dras första gången 1 år efter att depån öppnades. Sedan dras den årligen i efterskott, under förutsättning att det funnits fondandelar på depån under året. Den avgiften kommer i första hand att dras från likvidkontot, i andra hand kommer en säljorder att läggas på befintligt innehav.
  Det dras också en årlig rörlig avgift på 0,15 procent som dras med 1/4-del kvartalsvis per depå, ca 5 bankdagar in i nästkommande kvartal. Dvs det dras retroaktivt för kvartalet som varit.

  Vi rekommenderar att man har över 50 000 kronor sparat.

   

 • Nej. Då vi på ODIN inte har rådgivningstillstånd kan vi inte ge någon individuell rådgivning eller specifika investeringsråd, men vi tillhandahåller gärna generell information om våra produkter och de marknader vi investerar i.

Köp, försäljning och byte

 • Vill du köpa våra fonder på vanligt fondkonto är det enklaste sättet att nyttja vår onlinetjänst ODIN Online och logga in med ditt BankID.

  Vill du bli kund i vårt ISK blir du det här

   

 • När du som kund gör en betalning från din bank till vårt bankgironummer är överföringstiden mellan 1 och 3 arbetsdagar. Överföringstiden varierar beroende på bank. Om du vill ha mer information om exakt överföringstid är det bästa att du kontaktar din bank.

  ODIN Emerging Markets och ODIN Global köps 1 dag efter det att pengarna har kommit in på ODINs bankgirokonto.

 • Byte mellan fonder innebär en inlösen och en teckning i ODIN Online. Byte mellan ODINs aktiefonder är kostnadsfritt, men tänk på att byte utlöser skattemässig kapitalvinst/-förlust.

  Byte mellan fonder med nordiska eller europeiska mandat

  För byte mellan våra nordiska och europeiska fonder skall bytet ha inkommit före kl. 12.00 (GMT+1) för att du ska få samma dags inlösen- och teckningskurs.

  Byte mellan fonder med globalt och nordisk/europeiskt mandat.

  För byte till/från/mellan våra fonder med globala mandat skall bytet ha inkommit före kl. 15.00 (GMT+1) för att du ska få inlösens- och teckningskurs nästföljande dag.

 • Pengarna kommer normalt vara på ditt konto inom 4-5 vardagar efter att vi har tagit emot din försäljningsorder.

   

   

 • Om du regelbundet köper fondandelar varje månad planar du ut svängningarna på aktiemarknaden och minskar risken för att gå in med ett större belopp i en fond vid fel tidpunkt.

  När du startar ett månadssparande hos oss dras pengarna från ditt konto på ett fast datum varje månad och fondandelarna köps i de fonder du har valt.

   

 • Nej, det kostar ingenting att sälja fondandelar hos ODIN, notera dock att en försäljning utlöser skattemässig kapitalvinst/-förlust. Se alla våra fonder här.

Kostnader

 • Nej, vi tar inte ut någon köpavgift för våra fonder. Du betalar en årlig förvaltningsavgift som varierar mellan 0,65 procent och 2 procent beroende på vilken fond och vilken klass du har köpt.

  Köper du fonder i vårt ISK utgår det en årlig avgift från vår samarbetspartner Fondab på 199 kronor och en kvartalsvis avgift på 0,15% (dras med 1/4 varje kvartal) av innehavet per depå för ISK-kontot (detta är Fondabs avgifter). Alla våra fonder kostar 0,75% i D-klassen.

  Med tanke på avgiften rekommenderar vi dock att man har runt 50 000 kronor sparat. Inga andra kostnader tillkommer.

   

 • Byte mellan ODINs aktiefonder är kostnadsfritt, men tänk på att byte utlöser skattemässig kapitalvinst/-förlust om det är på ett vanligt fondkonto (dvs inte ISK).

 • För ODINs aktiefonder är den årliga förvaltningsavgiften mellan 0,75 procent och 1,5 procent, beroende på fond och om du köper A, B, C eller D-klass.

  A, B och C-klass köper du på vårt vanliga fondkonto och D-klass köper du via vårt investeringssparkonto (ISK).

  Du ser alla avgifter för A, B och C-klass här (gå in på respektive fond)

 • Förvaltningsavgift är den avgift du som fondandelsägare betalar för förvaltningen av fonden. Avgiften dras från fonden med 1/365-del om dagen, vilket gör att avgiften alltid är dragen när avkastning visas.

Skatt

 • Har du gjort en vinst vid försäljning av dina fonder på ett vanligt fondkonto betalar du 30 procents skatt på vinsten.

  Har du sålt dina andelar i ett ISK slipper du deklarera dina fondaffärer och betala vinstskatt då det är en så kallad schablonbeskattad sparform. Du betalar en schablonskatt som baseras på investeringssparkontots värde vid ingången av varje kvartal.

 • Om du byter från en fond till en annan (säljer en fond och köper en annan) ska du ta upp bytet till beskattning som inkomst av kapital.

 • Har du gjort en förlust får du kvitta den mot en vinst. Har du gjort en större förlust än vinst är 70 procent i överskjutande belopp avdragsgillt i inkomstslaget kapital. Får du ett underskott i inkomstslaget kapital har du rätt till skattereduktion med 30 procent av underskottet upp till 100 000 kronor, och med 21 procent till den del underskottet överstiger 100 000 kronor.

  Inom ett ISK (investeringssparkonto) får du inte dra av förluster.