Investeringssparkonto

Från 20 november 2018 erbjuder ODIN i samarbete med Nord Fondkommission också investeringssparkonto (ISK), en sparform som passar de flesta privatpersoner. Vi erbjuder våra fonder i den nya D-klassen, som är vår billigaste andelsklass, och som du bara kan köpa i vårt ISK.

Du slipper deklarera dina vinster och förluster och istället för att betala skatt de gånger du säljer med vinst betalar du istället en schablonskatt som baseras på det värde du har på kontot. Du kan när som helst sälja ditt innehav.

Enkel tillgång till ODINs ISK med BankID

ODIN har ett samarbete med Nord Fondkommission och du loggar lätt in på Nords plattform för att köpa fonder i vårt ISK.