Så hittar vi de bästa bolagen

Våra aktiefonder förvaltas aktivt och långsiktigt. Kontinuerliga värderingar och grundliga bolagsanalyser är centralt i vårt arbete. Enbart de företag som vi anser är de bästa kommer med i portföljerna vilket bidrar till att portföljerna håller en jämn och hög kvalitet. De tre viktigaste elementen i vår investeringsstrategi ODIN-modellen är kompetens, koncentration och konsistens.

Kompetens i samspel
De bästa investeringsbesluten är beroende av gott omdöme, vilket enbart är möjligt med rätt kompentens. Vi är därför angelägna om att arbeta på ett sådant sätt att vi ständigt utvecklar vår kompetens, vilket oftast sker i tätt samarbete med andra. Vi lägger stor vikt vid att våra förvaltare och analytiker utmanar varandra i ett nära och konstruktivt samarbete mot gemensamma mål. Ett nytt förslag på en investering blir därför alltid presenterad och diskuterad i förvaltargruppen där även våra analytiker ingår.

En sådan genomgång gör att förvaltarna utmanas och får diskutera och argumentera om varför förslaget är en god investering. Övriga förvaltare får en inblick i nya företag och investeringsmöjligheter.

Koncentrerade portföljer
Våra aktiefonder innehåller mellan 25 till 35 innehav. Genom att begränsa antalet innehav i fondportföljerna skapar vi större möjlighet för förvaltarna att ha ingående kunskap om varje enskild investering. Varje investering har då en stor inverkan på portföljens samlade avkastning. En övre gräns på antal innehav disciplinerar förvaltarna att alltid enbart ha de bästa bolagen i portföljen. Det gör att våra förvaltare alltid gör grundliga värderingar av både avkastningsmöjligheter och riskfaktorer när nya investeringar ska göras. Koncentrerade fondportföljer leder till att kvaliteten på varje investering håller en jämn och hög nivå.

Konsistent tillvägagångssätt
För att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna analyserar vi alltid alla potentiella investeringar på samma sätt. Vår analys består i huvudsak av tre delar – prestation, position och pris.

Prestation

Hur framgångsrikt har företaget varit på att skapa värde över tid?

Position

Kommer de förutsättningar som är avgörande för företagets konkurrenskraft att finnas kvar?

Pris

Hur är företagets verkliga värde jämför med marknadsvärdet?

Vi är en långsiktig investerare med en investeringshorisont på flera år och vi spenderar mycket tid och resurser på att vara en ansvarsfull ägare. Vi väljer aktivt och väljer aktivt bort utifrån ODIN-modellen, vår beprövade investeringsmodell. Vi tittar inte på månad för månad utan över betydligt längre tidsperioder.

Vi är en engagerad ägare och har en tät kontakt med ledningen för de företag vi investerar i. För oss är det viktigt med en aktiv och öppen dialog om att ha en hållbar verksamhet. Exempelvis i mindre företag kommer vår röst som ansvarig förvaltare att väga tyngre eftersom vår andel i företaget är större. Detta gör det lättare för oss att få igenom viktiga förändringar som är i andelsägarnas intresse och som gör oss till stolta ägare.

Vårt engagemang som ägare är främst för att bidra till företagens långsiktiga värdeskapande. Det kräver att de bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt på sikt och att företagsledningen har förmåga och vilja att prioritera långsiktigt värdeskapande.

Läs mer om ODINs ansvarsfulla investeringar