Sverigeförvaltarens favoritaktier

Vegard Søraunet vill inte sia om den kortsiktiga utvecklingen på börsen framöver. Han framhåller att ODIN är långsiktiga investorer som fokuserar på stabila kvalitetsbolag oavsett marknadsläge och ger oss sina bästa aktietips.

Hur ser du på marknadsutsikterna generellt?

På ODIN försöker vi inte att spå utvecklingen på marknaden dag för dag eller år för år. Det vi fokuserar på är att hitta stabila kvalitetsbolag som kommer leverera goda resultat över tid. Vi är långsiktiga investerare och äger vanligtvis våra bolag i över fem år. Hur marknaden kommer se ut under en viss kortare period är därför mindre relevant för oss att sia om.

Men om vi lägger det åt sidan så kan vi oavsett konstatera att utsikterna för den svenska börsen har justerats ned något. Ser vi till bolagens vinsttillväxt så tror vi att det är bland de små och medelstora bolagen som vi kommer se den bästa utvecklingen framöver. Därför består ODIN Sverige just nu till två tredjedelar av just de bolagen.

Framöver tror vi att det finns bra förutsättningar för ytterligare vinsttillväxt för våra bolag. Svensk BNP växer med över 4 procent, och Europa är på bättringsvägen. Det är inte många marknader i världen som kan visa på en motsvarande ekonomisk tillväxt. De mindre bolagen i Sverige har störst exponering mot hemmamarknaden och Europa, och vi  tror därför att det är de som först och främst kommer att dra nytta av den utvecklingen.

Ser vi till sammansättningen av ODIN Sverige så har den ett ”all-cap” mandat – vilket betyder att vi investerar i de bolag vi tror har de bästa förutsättningarna för god utveckling till ett attraktivt pris oavsett storleken på bolaget. Detta skiljer sig lite från den övriga strukturen på den svenska fondmarknaden där många fonder är indelade i ”small cap” och ”large cap”. Vi tycker att en all-cap fond kan fungera bra som en basfond för kunden, där förvaltaren styr vilken exponering man ska ha till stora respektive mindre bolag.

Vilka är de största riskfaktorerna?

Oro och osäkerhet är en del av vardagen på aktiemarknaden. Att räntan ska förbli låg i all framtid är på väg att bli en etablerad sanning. Många stabila konsument- och fastighetsbolag prisätts därefter. Detsamma gäller höga laxpriser och prissättningen på sådana bolag. Att detta är en cyklisk industri ser inte ut att reflekteras i dagens prissättning.

Vilka sektorer ser du som mest intressanta?

De senaste åren har vi köpt fler bolag inom cykliska konsumtionsvaror och ökat vår exponering mot hälsorelaterade bolag. Thule, Fenix Outdoor, Clas Ohlson och HM är exempel på konsumtionsbolag där vi finner ett långsiktigt värdeskapande. De svenska konsumenterna upplever goda tider med lägre arbetslöshet, låga räntor, stark utveckling av bostadspriser och låga oljepriser. Det tror vi kommer fortsätta så länge det inte sker en kraftig korrektion av bostadspriserna, och det gynnar många bolag inom sektorn. Många av våra investeringar har en stor del av sin försäljning utanför Sverige och drar därför även nytta av liknande trender globalt.

Attendo, Humana och Addlife är exempel på stabila hälsoaktier med god avkastning på kapitalet, lönsam framtida tillväxt och ett attraktivt pris. Våra investeringar i dessa bolag har till mestadels skett på bekostnad av cykliska kapitalvaror och bank.

Vilka är dina favoritaktier just nu?

Vi har flera aktier som vi vill framhålla som stabila och bra bolag. Som jag nämnde tidigare så är vi långsiktiga investorer och vi ser på bolagen på flera års sikt framöver.

Ett bolag vi har en stor position i är Sweco. Vi äger nästan fem procent av bolaget och dess historik med mycket lönsamma uppköp och organisk tillväxt gör att vi tror de går en ljus framtid till mötes. Efter uppköpet av Nederländska Grontmij i fjol har de blivit Europas största tekniska konsult. Vi ser även att ledningen i bolaget köpt stora poster aktier och det stärker vår positiva syn på den långsiktiga utveckligen för företaget som sådant.

En annan aktie som vi tycker om är Fenix Outdoor som vi köpte in oss i under hösten 2015. Bolaget står bakom varumärken som Fjällräven, Primus och butikskedjan Naturkompaniet. De ligger lite under radarn då det är väldigt få analytiker som följer aktien men vi tycker att bolaget har stor potential långsiktigt, speciellt efter sitt köp av den tyska kedjan Globetrotter. Med dagens aktiekurs kan man sammanfatta det som att man betalar för värdet på märkesvarorna men nästan får butikskedjorna på köpet. Även i detta bolaget äger ledningen mycket aktier vilket vi ser som positivt, VD för Fenix Outdoor äger över 60 procent av aktierna tillsammans med sin familj.

Ett bolag som i motsättning till Fenix Outdoor inte går under radarn för någon är H&M. Vi tycker att bolaget har fått lite väl mycket stryk kursmässigt den senaste tiden – ett bolag som kan visa till en organisk försäljningstillväxt på 10 procent menar vi förtjänar en högre prissättning. På grund av stora investeringar i företagets onlinehandel, en stark dollar samt utveckling av nya koncept har utvecklingen i marginalerna varit negativ de senaste fem åren. Vi tror dock att de kommer att kunna kapitalisera på dessa investeringar i större grad framöver och ser en god fundamental utveckling för bolaget framöver.

 

 

 

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.