ODIN USA B SEK

ODIN USA erbjuder god exponering mot ett dynamiskt amerikanskt näringsliv. Den amerikanska ekonomin är stark och vi hittar många bra bolag i olika branscher. Målet är att sätta ihop en fond bestående av bolag med starka konkurrensfördelar och goda förutsättningar att växa sig stora över tid. Tanken bakom fondsammansättningen är att eftersträva balans mellan konjunkturkänsliga bolag och bolag som är mindre beroende av konjunkturutvecklingen. Vi fokuserar främst på bolagens långsiktiga konkurrensfördelar och deras förutsättningar att försvara sin marknadsposition över tid. Det är det som är avgörande för den framtida värdeskapningen i bolagen, vilket i sin tur ger god avkastning för aktieägarna på sikt.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.