Cookies och personskydd

På våra nätsidor använder vi oss av något som kallas «cookies». Det är informationskapslar som hjälper oss med att göra nätsidorna mera användarvänliga för dig.

ODIN använder inte informationskapslarna till att samla in personlig information om dig. Vi använder informationskapslarna enbart för att göra din användarupplevelse bättre. Vi kan alltså inte spåra information knuten till en bestämd person via informationskapslarna.

Varför använder vi cookies?
Den 1 juli 2013 fick den norska lagen om elektronisk kommunikation, Ekomloven, en ny bestämmelse gällande lagring av upplysningar i kommunikationsutrustning, jfr. Ekomloven § 2-7b. Denna lag fokuserar på att lagring av upplysningar i användarens kommunikationsutrustning skall godkännas av användaren.

Vad är cookies?
Cookies är upplysningar som hämtas från din nätläsare och lagras där, efter att nätsidan har registrerat dina val och inställningar.

Informationskapslarna används till:

  • Att göra det enklare för dig att ta med informationen vidare. Till exempel så du slipper att fylla i ett schema flera gånger.
  • Att känna igen besök från återvändande användare.
  • Att registrera generell statistik som typ av nätläsare, tidpunkt, språk och vilken nätsida användaren kommer från.

ODIN levererar icke uppgifterna om dig vidare till någon tredje part. ODIN använder aldrig heller informationskapslar till att kartlägga användarmönster eller annan information som kan kränka personskyddet.

Är det frivilligt att ge ifrån sig upplysningarna?
Det är helt frivilligt att ge ifrån sig cookies och vill du stänga av cookies kan du få hjälp med det här. Vi önskar ändå precisera att våra nätsidor mister en del av funktionaliteten om cookies är avstängda. För att få bästa möjliga användarupplevelse uppmanar vi därför att cookie-inställningen på denna nätsida är inställd på ”allow all cookies” (tillåt alla cookies).

Behandling av personuppgifter
ODIN behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i den norska personuppgiftslagen och värdepapperslagen och har tystnadsplikt om det som de i sin verksamhet får kännedom om gällande andras förhållanden, om inte annat är särskilt föreskrivet i lag eller förordning eller om andelsägaren har givit sitt samtyckte till utlämnande av tystnadspliktsbelagda uppgifter.

Andelsägare har rätt till insyn i företagets rutiner för behandling av personuppgifter och vilka uppgifter som finns registrerade. Andelsägare kan kräva att oriktiga/överflödiga uppgifter korrigeras eller tas bort.

Har du frågor angående personskydd eller cookies?
Ta kontakt med oss för mera information.