ODIN Emerging Markets D

ODIN är en aktiv och ansvarsfull förvaltare med fokus på långsiktigt värdeskapande. En stor del av värdeskapandet i världen sker i dag i marknader som definieras som tillväxtmarknader. På ODIN har vi fokus på företag som är exponerade mot dessa marknader och kan uppvisa positivt kassaflöde och lönsam tillväxt. Genom fonden ODIN Emerging Markets kan även du ta del av värdeskapandet som sker i tillväxtmarknaderna.