Dan Erik Glover

Dan Erik glover har en magisterexamen i industriell ekonomi från NTNU i Trondheim och har flera års erfarenhet som finansanalytiker i DNB och Swedbank.

Bakgrund och erfarenhet

Dan Erik började arbeta på ODIN i januari 2015 och fokuserar främst på fonderna ODIN Maritim och ODIN Offshore och jobbar tätt tillsammans med ansvarig portföljförvaltare för dessa fonder.

Dan Erik är civilingenjör i industriell ekonomi och teknologi från NTNU med specialisering inom finans. Innan Dan Erik började hos ODIN arbetade han som analytiker i Swedbank med fokus på E&P, cykliska industrier och makro.