Dan Erik Glover

Dan Erik Glover är ansvarig förvaltare för ODIN Emerging Markets. Han har arbetat i ODIN sedan januari 2015 och har en magisterexamen i industriell ekonomi från NTNU i Trondheim och flera års erfarenhet som finansanalytiker i DNB och Swedbank.

Bakgrund och erfarenhet

Dan Erik började arbeta som analytiker på ODIN i januari 2015 och tog över förvaltningen av ODIN Emerging Markets den 1 januari 2020. Sedan 29. november 2021 till 31.12.2022 har Dan Erik varit co-förvaltare för ODIN Sustainable Equities.

Dan Erik är civilingenjör i industriell ekonomi och teknologi från NTNU med specialisering inom finans. Innan Dan Erik började hos ODIN arbetade han som analytiker i Swedbank med fokus på E&P, cykliska industrier och makro.