ODINs Hållbarhetsrapport 2022

För oss inom ODIN är hållbarhet en integrerad del av vår strategi.

Läs hela rapporten här

För oss inom ODIN är hållbarhet en integrerad del av vår strategi. Som kapitalförvaltare innebär det att vi inkluderar miljöhänsyn, sociala utmaningar och god ägarstyrning i alla investeringsbeslut. Vi gör det inte bara för att hållbarhet är ett begrepp som är på allas läppar, en trend i tiden eller som svar på initiativ från olika påtryckningsgrupper. Vi gör det för att vi tror att investeringar i bolag som ligger i framkant när det gäller hållbara lösningar ger bättre avkastning till våra kunder.

Därför är hållbarhet en viktig del av analysen för att förstå både risker och möjligheter för de bolag vi investerar i. Vi fattar helt enkelt bättre investeringsbeslut genom att integrera hänsyn till hållbarhet. Inom ODIN arbetar vi med att hitta bra bolag som vi kan investera i över tid. Vi har alltså ett perspektiv på våra investeringar som går utöver ”här och nu”. Vi är också en förvaltare som sätter samman portföljer med ett begränsat antal bolag. Vi kan därför göra bra hållbarhetsanalyser av alla bolag vi investerar i.

Även om hållbarhet är en viktig del av vår förvaltningsfilosofi i alla våra fonder, har vi under det senaste året även lanserat två fonder som utgör spjutspetsar i vårt hållbarhetsarbete: ODIN Sustainable Equities och ODIN Sustainable Corporate Bond. ODIN Sustainable Equities investerar i aktiebolag över hela världen som bidrar till en mer hållbar framtid. I enlighet med vår investeringsfilosofi letar vi efter kvalitetsbolag som bidrar till den nödvändiga omställningen i vårt samhälle. På samma sätt bidrar ODIN Sustainable Corporate Bond till finansieringen av omställningen. Fonden investerar endast i obligationer som uppfyller särskilda hållbarhetskriterier.

Denna rapporten ger dig ännu mer inblick i hur vi på ODIN arbetar med hållbarhet.
Trevlig läsning!

Läs hela rapporten här

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.