Hållbarhetsrapport 2023

I årets hållbarhetsrapport kan du läsa om vår strategi för hållbarhet i förvaltningen.

I ODIN har vi en lång tradition av att integrera hållbarhet i förvaltningen, och vi betraktar det som en självklarhet att hållbarhet och kvalitet – vilket är det vi letar efter i våra bolag – går hand i hand. Även om långa traditioner är en bra grund, kan arbetet med hållbarhet ibland kännas som en uppförsbacke som ständigt blir längre – det finns alltid mer att göra. För oss är detta en utmaning som vi är både ödmjuka inför, men också glada över att ta itu med. I årets hållbarhetsrapport kan du läsa mer om vår strategi för hållbarhet i förvaltningen och vad vi har arbetat med under det senaste året.

Trevlig läsning!

Eivor Kristine Oellingrath
Senior ESG Analytiker

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.