ODIN Global D SEK

ODIN Global är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i hållbara kvalitetsbolag över hela världen. Vilka vi investerar med är ofta viktigare än vad vi investerar i. Förvaltarna är fokuserade på att hitta bolag med exceptionella ledare och en stark och tydlig företagskultur. ODIN-modellen innebär att fonden investerar i hållbara kvalitetsbolag med ett långsiktigt värdeskapande och en uthållig tillväxt i fokus, vilket tenderar att ge en bättre långsiktig avkastning. Fondens långsiktiga mål är att ge en högre avkastning än den globala aktiemarknaden genom en koncentrerad portfölj med 25 till 35 bolag.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.