Senaste årens kriser och börsrekord – ODINs strategier för osäkra tider

Peter Lynch har både skrivit och sagt mycket klokt om investeringar.

“If I could avoid a single stock, it would be the hottest stock in the hottest industry, the one that gets the most favorable publicity, that every investor hears about in the car pool or on the commuter train – and succumbing to the social pressure, often buys” – Peter Lynch

Att sätta sig in i branscher, industrier och företag är en viktig del av arbetet för en investerare och förvaltarna på ODIN Fonder. Det är lika viktigt att hantera den känslomässiga aspekten i och med att marknaden ständigt kan pendla mellan eufori och depression. Att inte ryckas med när marknaden blir euforisk, eller för negativ när marknaden blir för depressiv, är därför också viktigt att ta hänsyn till.

Marknaden har under de senaste fyra åren levererat:

 • en global pandemi (2020-2023)
 • nedstängningar (2020-2022)
 • recession (2020)
 • 0-ränta (2020-2022)
 • krasch (2020 och 2022)
 • eufori (2020-2021)
 • inflation (2021 – ?)
 • kraftig ränteuppgång från 0 till över 5 procent (2022-2023)
 • krig (2022-?)
 • bankflykt och bankkris (2023)
 • och nya börsrekord (2024)

– Marknaden har således gett många möjligheter till att bli både euforisk och depressiv. Men, som Lynch påpekar i citatet ovan, är det viktigt att inte påverkas av vad marknaden handlar om vid varje given tidpunkt, eftersom det förändras över tid. Det kan göra att man blir sårbar för marknadens berg- och dalbana, säger Robin Øvrebø som förvaltar ODIN USA.

En viktig lärdom som ODIN Fonder dragit från de senaste fyra åren är att i allt brus som finns är det viktigt att lägga ner tid och energi på processen och hur man arbetar. Marknaden lägger främst fokus på kortsiktig avkastning, men i förvaltningen på ODIN måste de lägga tid på de variabler de har kontroll över, vilka är:

 1. Vilka branscher och företag de investerar i.
 2. Viktningen av de olika bolagen i portföljen.
 3. Diversifiering mellan sektorer, affärsmodeller och företag.
 4. Att de bolag ODIN investerar i sköter sig själva genom att ha sunda balansräkningar och inte för mycket skulder.
 5. Prissättningen av de bolag de äger och portföljen som helhet.
 6. Säkerställa balans mellan bolag som både kan
  1) återköpa aktier och betala utdelning och
  2) återinvestera i verksamheten med hög avkastning på kapital.

Det kan vara frestande att förlita sig på bolag som har en stark utveckling på kort sikt. Förvaltarna på ODIN är dock försiktiga med vilka bolag de väljer, vilken risk bolagen utgör och till vilket pris.

– Vi är fokuserade på att ta kalkylerade risker, där vi är medvetna över vad som kan gå fel med en investering. Det är bättre att gå miste om några möjligheter än att ta stora risker som kan leda till permanenta förluster, säger Robin Øvrebø.

I det klimat som rått på börserna de senaste 15 åren, där kapital varit ovanligt lättillgängligt och billigt, har fokuseringen på risk har fått för lite uppmärksamhet.

– Buffett har inte blivit mångmiljardär genom att försöka ”tajma” marknaden, utan genom att investera långsiktigt i bra bolag. Kanske kommer ODINs investeringsstrategi att löna sig mer framöver, på en marknad som i större utsträckning kommer att straffa både företag och investerare som tar för hög risk, menar Robin Øvrebø.

Om man gör misstag, eller tar för mycket risker, kan man inte längre förvänta sig att bli ”räddad” av en oändlig ström av stimulansåtgärder. Då kan de solida och stabila bolagen med starka och robusta positioner vara vinnarna framöver. På ODIN försöker förvaltarna därför alltid sätta ihop olika portföljer av stabila bolag som innehåller motståndskraftiga, hållbara affärsmodeller med goda förutsättningar att leverera värdeskapande över tid.

Följ ODIN Fonder på Linkedin

ODINs förvaltare Carolina Ahnemark berättar om ODINs investeringsstrategi

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.