Dagliga aktiekursrörelser är sekundära vid investeringar

Förvaltarna på ODIN Fonder är fokuserade på att hitta hållbara kvalitetsbolag med exceptionella ledare och en stark och tydlig företagskultur.

De spekulerar inte i aktier, de investerar i bolag. Många ser spekulation och investering som synonymt, men för ODIN är skillnaden enorm och det genomsyrar allt de gör.

En spekulant fokuserar på priset, medan en investerare fokuserar på kvaliteten och det fundamentala värdet. ODINs ambition är alltid att äga de bästa bolagen.

Carolina, Jonathan, HC

– Det mesta som händer på börsen är ju vågor på ytan, säger förvaltare Hans Christian Bratterud. Där är det alltid rörelse, med vindar som blåser åt olika håll. Men värdeskapandet, det vi är intresserade av, sker under ytan, inne i företagen av människorna som jobbar där. Det är där vi föredrar att spendera vår tid för att bättre förstå vad som händer inne i bolagen vi investerar i. Aktiekursen är sekundär.

Över tid kommer kursen dock att reflektera vad som händer inne i bolaget. När det stormar på ytan föredrar ODINs förvaltare att koncentrera sig under ytan. Där kan de fokusera i lugn och ro, och lära sig saker som de kan ha nytta av i många år framöver, och inte vara så upptagna med vad marknaden gör just nu.

-Den ’riktiga’ världen förändras naturligtvis, det är ju bara att titta på dagens marknad, men om man fokuserar på rätt bolag – som för oss är kvalitetsbolag som man kan äga länge – så är det betydligt mindre kaotiskt i deras underliggande verklighet än vad det är på börsen, fortsätter förvaltare Jonathan Schönbäck.

ODINs förvaltare spekulerar inte i aktier
Aktiekursen är bara priset på en aktie. Det viktiga är bolagets fundamentala värde, och hur det värdet utvecklas över tid. Det har sagts förut, men det tål att upprepas: Price is what you pay, value is what you get.

-Vi försöker att uteslutande fokusera på den långsiktiga fundamentala värdeutvecklingen. Om vi gör vårt jobb bra, och lyckas fortsätta hitta och investera i vad vi anser vara de bästa bolagen som skapar stora fundamentala värden, så är vi övertygade om att det kommer reflekteras i aktiekurserna, säger förvaltare Carolina Ahnemark.

Hans Christian Bratterud fortsätter:
– Som långsiktig aktiv förvaltare kan man beakta all information, även företagskultur och kvaliteten på företagsledare, vilket ger analysarbetet flera viktiga dimensioner. Man har också möjlighet att jobba nära bolagen man investerar i, som ofta drivs av företagsledare i världsklass, och följa dem på deras resa under många år.

Familjeägda bolag
Många av de bolag ODIN investerar i är familjeägda, där det finns en långsiktig strategi för hur bolagen ska drivas. Då växer de ofta bra organiskt och är duktiga på att genomföra strategiska förvärv. Många svenska bolag har starka positioner globalt och genom att många verkar inom nischområden står de sig bättre i en marknadsnedgång.

– Kombinationen mellan de hårda siffrorna och de mjukare mänskliga faktorerna är en av anledningarna till att det här jobbet är så otroligt roligt, avslutar Hans Christian Bratterud.

ODINs förvaltare Carolina Ahnemark om bolagskultur

Följ ODIN Fonder på linkedin här

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.