ODIN Micro Cap B SEK

Norden är perfekt för mikroföretag med internationella ambitioner. Vi ser en stor potential för meravkastning i nordiska mikroföretag, särskilt de svenska där också huvudfokuset ligger. Sverige har det största investeringsuniverset för små företag i Norden. Företagen i ODIN Micro Cap har alla en hållbar profil i linje med vår investeringsfilosofi, ODIN-modellen. Vi investerar i hållbara kvalitetsbolag med en stark företagskultur som ständigt förbättras genom etablerade varumärken, tydliga nischer, effektiviseringar och förvärv.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.