ODIN Micro Cap A SEK

Norden är perfekt för micro företag med internationella ambitioner. Vi ser en stor potential för meravkastning i nordiska microföretag, särskilt de svenska där också huvudfokuset ligger. Sverige har det största investeringsuniverset för små företag i Norden. Företagen i ODIN Micro Cap har alla en hållbar profil i linje med vår investeringsfilosofi, ODIN-modellen. Vi investerar i hållbara kvalitetsbolag med en stark företagskultur som ständigt förbättras genom etablerade varumärken, tydliga nischer, effektiviseringar och förvärv.