ODIN Sverige A

ODIN är en aktiv och ansvarsfull förvaltare med fokus på långsiktigt värdeskapande. Vi hittar många bra bolag i Sverige. Flera av dessa är nischade och har små hemmamarknader som successivt arbetat upp solida positioner i Europa och övriga världen. Vi vill investera i bolag som uppvisar goda resultat, har starka konkurrenspositioner för framtiden och en attraktiv prislapp. Vi är en långsiktig stockpicker med få företag i portföljen. För oss är det viktigt att hitta företag som är väl positionerade på lång sikt, snarare än de som levererar bra siffror på kort sikt. ODIN Sverige A är en andelsklass i ODIN Sverige med ett lägsta teckningsbelopp på 10 miljoner norska kronor.