ODIN Sverige A SEK

ODIN Sverige är en all cap-fond som investerar i både stora och små bolag. Flera av dessa är nischade och har små hemmamarknader som successivt arbetat upp solida positioner i Europa och övriga världen. Förvaltarna är fokuserade på att hitta bolag med exceptionella ledare och en stark och tydlig företagskultur. ODIN-modellen innebär att fonden investerar i hållbara kvalitetsbolag med ett långsiktigt värdeskapande i fokus, vilket tenderar att ge bättre långsiktig avkastning. För oss är det viktigt att hitta företag som är väl positionerade på lång sikt, snarare än de som levererar bra siffror på kort sikt. Det långsiktiga värdeskapandet skapas inne i bolagen över lång tid, inte i de dagliga aktiekursrörelserna.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.