ODIN Sverige D

ODIN är en aktiv och ansvarsfull förvaltare med fokus på långsiktigt värdeskapande. Vi hittar många bra bolag i Sverige. Flera av dessa är nischade och har små hemmamarknader som successivt arbetat upp solida positioner i Europa och övriga världen. Vi vill investera i bolag som uppvisar goda resultat, har starka konkurrenspositioner för framtiden och en attraktiv prislapp. Vi är en långsiktig stockpicker med få företag i portföljen. För oss är det viktigt att hitta företag som är väl positionerade på lång sikt, snarare än de som levererar bra siffror på kort sikt. Vi rekommenderar en minsta insättning på 50 000 kr i ODIN Sverige D då det tas ut en avgift på 19 kr/mån för vårt ISK-konto. Det är dock en fördelaktig förvaltningsavgift i D-klassen.