ODIN Sustainable Equities D SEK

Aktiefonden ODIN Sustainable Equities är en mörkgrön artikel 9-fond med hållbara investeringar som mål. Fonden investerar i företag över hela världen som bidrar till en mer hållbar framtid och lämpar sig för sparare som vill ha en långsiktig exponering mot globala, hållbara företag. ODIN Sustainable Equities D är en andelsklass i ODIN Sustainable Equities som man kan ta del av i ODINs eget ISK. ODIN är en aktiv och ansvarsfull förvaltare med fokus på långsiktigt värdeskapande.