ODIN Sustainable Equities B SEK

Aktiefonden ODIN Sustainable Equities är en mörkgrön artikel 9-fond med hållbara investeringar som mål. Fonden investerar i företag över hela världen som bidrar till en mer hållbar framtid och lämpar sig för sparare som vill ha en långsiktig exponering mot globala, hållbara företag. ODIN Sustainable Equities B är en andelsklass i ODIN Sustainable Equities med en lägsta teckning på 1 000 000 kronor. ODIN är en aktiv och ansvarsfull förvaltare med fokus på långsiktigt värdeskapande.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.