ODIN Sustainable Equities A SEK

Aktiefonden ODIN Sustainable Equities är en mörkgrön artikel 9-fond med hållbara investeringar som mål. Fonden investerar i företag över hela världen som bidrar till en mer hållbar framtid och lämpar sig för sparare som vill ha en långsiktig exponering mot globala, hållbara företag. ODIN Sustainable Equities A är en andelsklass i ODIN Sustainable Equities med en lägsta teckning på 10 000 000 kronor. ODIN är en aktiv och ansvarsfull förvaltare med fokus på långsiktigt värdeskapande.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.