ODIN Small Cap C SEK

Norden är perfekt för små företag med internationella ambitioner. Vi ser en stor potential för meravkastning i nordiska småföretag, särskilt de svenska där också huvudfokuset ligger. Sverige har det största investeringsuniverset för mindre företag i Norden och svenska småbolag har gjort det bättre än både USA, Europa och andra nordiska länder under det senaste decenniet. Företagen i ODIN Small Cap har alla en hållbar profil i linje med vår investeringsfilosofi, ODIN-modellen. Vi investerar i hållbara kvalitetsbolag med en stark företagskultur som ständigt förbättras genom etablerade varumärken, tydliga nischer, effektiviseringar och förvärv.