ODIN Fastighet B

ODIN är en aktiv och ansvarsfull förvaltare med fokus på långsiktigt värdeskapande. ODIN Fastighet är en fond som investerar i fastighetsbolag på den nordiska marknaden. Alla investeringar sker i börsnoterade bolag som äger olika typer av fastigheter såsom kontor, hotell, köpcenter och lager. Typiskt för fastigheterbolag är förutsägbar, stabil och god intjäning. Genom fonden ODIN Fastighet kan även du ta del av värdeskapandet som sker i den nordiska fastighetsmarknaden. ODIN Fastighet B är en andelsklass i ODIN Fastighet med ett lägsta teckningsbelopp på 1 miljon norska kronor.