Rollen som företagsägare

Att investera i en aktie är att köpa en del av ett företag. Aktien kommer, med tiden, återspegla resultatet för bolaget. Att tänka som en företagsägare kan göra det lättare att behålla lugnet när aktiekurserna fluktuerar.

Det svänger ju
Många upplever börsen som en mycket riskfylld arena för långsiktigt sparande. Det är inte konstigt när man ser på världsindex för de senaste 10 åren. MSCI World Index består av 1613 ledande företag över hela världen. Under finanskrisen föll aktierna 51 procent. Från botten i mars 2009 tog det drygt fem år att återgå till föregående topp före finanskrisen. Kanske är ändå den upplevda risken högre än den underliggande risken för företagen bakom aktiekurserna?

oddy1ny

Du äger delar av ett företag
Försök att föreställa sig att du är ensam ägare av ett företag som du startade för många år sedan. Företaget du äger säljer en rad olika varor och tjänster. Eftersom du säljer ett brett sortiment av varor och tjänster till många olika kunder minskar risken. Du är inte beroende av en enda produkt eller marknad ska lyckas. Som ägare, kommer du antagligen vara mest angelägen om att se till att ditt företag fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Du har byggt det sten för sten och företagets resultat visas i stapeldiagrammet nedan. Hur bedömer du risken i bolaget baserat på de senaste 10 årens resultatutveckling?

Resultaten visar en liten tillbakagång under finanskrisen, men företaget har ändå tjänat 52 miljoner under 2009. Under 2014, fördubblades resultatet jämfört med 2009, och är långt över nivåerna före finanskrisen. Budgeten för företaget innebär en fortsatt resultattillväxt under de kommande två åren.

Förmodligen kommer du inte att uppleva risken som särskilt hög i din verksamhet. Tillväxten är främst skapad genom internt genererat kassaflöde och avkastningen på investerat kapital är bra.

oddy2

Bakom talen
Företaget som vi har talat om är egentligen fonden ODIN Global. Resultatutvecklingen under de senaste 10 åren i grafen ovanför är ODIN Globals andel av vinsten i bolagen som fonden äger.

Fonden äger delar av en hel rad företag. Som ägare av olika företag som säljer olika varor eller tjänster minskar risken. Vi kan inte påverka de priser som aktiemarknaden sätter på de bolag vi äger, men vi kan välja att investera i bra företag som skapar värde för varje år som de opererar. Så länge som de företag vi investerar i skapar värde, får vi en bra avkastning på investeringen.

Under de senaste fem åren har de företag vi äger i fonden ökat sina resultat med 11 procent per år. Under samma period har fondens avkastning varit 11,3 procent per år, mycket lik resultatutvecklingen i de underliggande bolagen. Vi tror utvecklingen för våra andelsägare framöver kommer att vara lika med resultatutvecklingen i bolagen fonden äger.

Ett exempel av många
Ett av de 25 företagen som ODIN Global äger delar av är den brittiska tillverkaren av hälsovaror och hushållsartiklar, Reckitt Benckiser. Figuren nedan visar vår del av resultatutvecklingen (i grönt) och kursutvecklingen (i blått) i bolaget de senaste 10 åren. Aktiekursen fluktuerar mer än det underliggande finansiella resultatet, men med tiden återspeglar aktiekursen bolagets faktiska utveckling.

oddy3

Denna utveckling bjuder på några få möjligheter under en 10-årsperiod att köpa aktien när priset faller och sälja när aktien går före den underliggande resultatutvecklingen. Men även för ägare som inte utnyttjar dessa möjligheter har bolagets finansiella resultat givit en mycket god värdeutveckling.

Tiden är din vän
I bra företag är tiden din vän för dig som aktieägare. Vår erfarenhet har ofta varit att ju längre vi äger dessa typer av aktier utan att göra några upptåg, ju bättre blir resultatet av vår investering. Omvänt: Om du investerar i bolag som inte skapar värde, är tiden din fiende. Därför försöker vi undvika dåliga företag.

Hur ska man förhålla sig till svängningarna på marknaden?
Så länge företagen vi investerar i skapar värden över tid och så länge vi inte betalar för högt pris för dessa aktier så bryr vi oss rätt så lite om aktiemarknadens generella svängningar. Om du har möjligheten att stänga av skärmen för att inte se de dagliga kurssväningarna och istället tänka som en företagsägare kommer avkastningen helt säkert att bli bra.

Som Warren Buffett sagt: ”Games are won by players who focus on the field, not the ones looking at the scoreboard.”

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.