Linus Berglund Østerud

Linus är civilekonom från NHH med en magisterexamen i företagsekonomi.

Bakgrund och erfarenhet

Linus har en magisterexamen i företagsekonomi från Norges handelshögskola.

Linus började på ODIN i augusti 2022. Han har en magisterexamen i företagsekonomi från Norges handelshögskola med inriktning mot finans.
Han har varit sommarpraktikant på ODIN Förvaltning sommaren 2021 och har arbetat deltid som aktieanalytiker för ODIN Fastighet under våren 2022. Han arbetar nära förvaltarna i det nordiska teamet.