Jonathan Schönbäck

Jonathan är ansvarig förvaltare för ODIN Small Cap och ODIN Micro Cap och medförvaltare av ODIN Sverige. Han har arbetat i ODIN sedan juli 2019 och har en ekonomie magister i nationalekonomi med inriktning finansiering vid Uppsala Universitet samt studier motsvarande filosofie kandidat i matematik vid Uppsala Tekniska Högskola.

Bakgrund och erfarenhet

Jonathan har jobbat i ODIN sedan juli 2019 och är baserad i Stockholm. Han är ansvarig förvaltare för ODIN Small Cap sedan starten i januari 2020 och för ODIN Micro Cap sedan starten 31 oktober 2023, och medförvaltare för ODIN Sverige sedan juni 2020.

Tidigare har Jonathan arbetat i Handelsbanken där han varit en del av Selektivförvaltningen sedan 2008. Jonathan arbetade då med fokuserade kvalitetsinvesteringar med en långsiktig investeringshorisont. Han var delaktig i arbetet med alla fonder i Selektiv, vilket innebar Sverige, Norden, Europa, Global samt en hedgefond. Från juni 2013 var han huvudansvarig för AstraZeneca Allemansfond och sedan januari 2014 huvudansvarig för Sverige Selektiv – vilka båda låg bland de fem bästa på fem års historik när han slutade på Handelsbanken i maj 2019. Jonathan var även central i utvecklingen av den screening och analysmodell som låg till grund för selektivförvaltningen och 2017-2019 var han huvudansvarig för selektivförvaltningen.