Förvaltarkommentar ODIN Sustainable Equities juni

Fonden ligger efter index hittills i år.

Det beror på att stora delar av marknaden har drivits av teknik och IT-sektorn, där vi är underviktade. Företag relaterade till förnybar energi har också kämpat under 2024. De bolag som bidragit till lägre avkastning är SolarEdge, EDPR och Ariston. Prysmian, Tetra Tech och Edwards Lifesciences har bidragit positivt.

Under 2024 har vi köpt Diasorin, SolarEdge, ResMed, Ariston, Andritz och A.O. Smith. Diasorin säljer diagnostiska produkter och tjänster inom immunologi, molekylär diagnostik och licensierade teknologier. SolarEdge tillverkar komponenter för solenergiindustrin. ResMed erbjuder produkter och lösningar till patienter som lider av sömnrelaterade andningsstörningar, t.ex. sömnapné, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och annan andningssvikt. Ariston är en tillverkare av flera märken av värme- och varmvattenberedare, känd för sina energieffektiva och förnybara produkter. Andritz är en global ledare inom leverans av anläggningar, utrustning, automationslösningar och tjänster för en mängd olika industrier, inklusive vattenkraft, pappers- och massaproduktion, metallbearbetning samt miljö- och gröna energisektorer. AO Smith är en ledande tillverkare och distributör av varmvattenberedare och pannor i Nordamerika.  Hittills under 2024 har vi avyttrat från Microsoft, CAF, Xylem, Tracsis, Verisk och NIBE.

I juni rapporterade samtliga bolag resultat. Halma släppte årssiffror tidigare under månaden, med en omsättningstillväxt på 10 procent och en solid ökning av lönsamheten. Tack vare bättre hantering av rörelsekapitalet kunde företaget visa en fri kassaflödeskonvertering på över 100 procent, vilket är över målet på 90 procent. Geografiskt leddes tillväxten av USA och Europa i mindre utsträckning. Bolaget har haft en bra start på det nya året och förväntar sig fortsatt tillväxt genom ytterligare förvärv under året.

Autodesk släppte siffrorna för första kvartalet tidigare i juni. Bolaget rapporterade en omsättningstillväxt på 12 procent och en förbättrad rörelsemarginal på 21 procent. Återkommande intäkter stod för över 90 procent av intäkterna. Det fria kassaflödet minskade dock. Minskningen av fritt kassaflöde beror främst på intjänade, men ej redovisade intäkter, på mer än 300 miljoner USD.

DiscoverIE levererade oförändrade intäkter och en minskning av EBIT med cirka 10 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 10 procent och det fria kassaflödet var oförändrat. Nedgången i rörelseresultatet berodde främst på tidpunkten för en försäljning av en avdelning i ett av DiscoverIE:s dotterbolag. Kostnader har bokförts under innevarande kvartal och en vinst på 7 miljoner GBP kommer inte att redovisas förrän nästa räkenskapsår.

Tidigare denna månad tillkännagav Nemetschek förvärvet av GoCanvas, en leverantör av SaaS-lösningar för datahantering inom byggbranschen. Precis som ledningen tror vi att det här förvärvet kommer att passa bra ihop med företagets befintliga lösningar inom Bluebeam-divisionen. Dessutom kommer det att leda till en betydande förstärkning av bolagets position i USA, samtidigt som GoCanvass produkter kan nå nya marknader via Nemetscheks distributionsnätverk i Europa.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.