Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige B
2017.04.21
9,29% 22,09% 10,00%
ODIN Sverige C
2017.04.21
9,22% 21,15% 9,03%
ODIN Fastighet B
2017.04.21
3,08% 17,03% 8,95%
ODIN Fastighet C
2017.04.21
2,74% 15,63% 7,75%
ODIN Global B
2017.04.21
9,15% 14,97% 5,91%
Alla våra fonder och avkastningstal