Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Fastighet B
2016.04.29
1,15% 13,20% 10,95%
ODIN Fastighet C
2016.04.29
0,78% 11,85% 9,69%
ODIN Sverige B
2016.04.29
-1,67% 14,43% 9,35%
ODIN Sverige C
2016.04.29
-1,71% 13,37% 8,30%
ODIN Finland B
2016.04.29
-3,65% 6,26% 5,51%
Alla våra fonder och avkastningstal