Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige B
2016.12.2
12,32% 22,55% 10,76%
ODIN Fastighet B
2016.12.2
7,04% 18,61% 10,69%
ODIN Sverige C
2016.12.2
12,14% 21,55% 9,75%
ODIN Fastighet C
2016.12.2
6,04% 17,18% 9,45%
ODIN Finland B
2016.12.2
10,11% 16,85% 6,41%
Alla våra fonder och avkastningstal