Hem

Våra främsta fonder
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige
2014.07.29
8,02% 17,64% 13,14%
ODIN Offshore
2014.07.29
9,95% 6,59% 12,34%
ODIN Finland
2014.07.29
10,40% 10,82% 10,25%
ODIN Norden
2014.07.29
10,56% 8,42% 9,41%
ODIN Norge
2014.07.29
12,75% 5,82% 8,85%
Alla våra fonder och avkastningstal