Hem

Våra främsta fonder
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige
2014.07.23
7,42% 17,50% 13,17%
ODIN Offshore
2014.07.23
10,78% 6,53% 12,58%
ODIN Finland
2014.07.23
10,80% 10,97% 10,39%
ODIN Norden
2014.07.23
11,17% 8,56% 9,64%
ODIN Norge
2014.07.23
14,28% 6,21% 9,19%
Alla våra fonder och avkastningstal