Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Fastighet B
2016.08.31
19,47% 18,84% 13,24%
ODIN Fastighet C
2016.08.31
18,63% 17,41% 11,95%
ODIN Sverige B
2016.08.31
14,75% 22,34% 11,88%
ODIN Sverige C
2016.08.31
14,63% 21,27% 10,84%
ODIN Finland B
2016.08.31
8,23% 15,21% 7,38%
Alla våra fonder och avkastningstal