Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige
2015.03.27
12,07% 14,05% 12,25%
ODIN Finland
2015.03.27
17,80% 8,92% 9,91%
ODIN Emerging Markets
2015.03.27
10,44% 5,84% 8,33%
ODIN Norden
2015.03.27
20,82% 8,23% 7,79%
ODIN Europa
2015.03.27
14,44% 12,36% 7,57%
Alla våra fonder och avkastningstal