Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Fastighet B
2016.09.23
17,87% 20,57% 12,89%
ODIN Fastighet C
2016.09.23
16,97% 19,10% 11,61%
ODIN Sverige B
2016.09.23
16,01% 25,80% 11,55%
ODIN Sverige C
2016.09.23
15,87% 24,71% 10,52%
ODIN Finland B
2016.09.23
10,58% 18,82% 7,50%
Alla våra fonder och avkastningstal