Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige
2015.02.27
13,27% 16,34% 12,50%
ODIN Finland
2015.02.27
13,96% 10,44% 9,52%
ODIN Emerging Markets
2015.02.27
8,55% 7,23% 7,80%
ODIN Europa
2015.02.27
14,13% 14,35% 7,64%
ODIN Norden
2015.02.27
17,20% 9,08% 7,51%
Alla våra fonder och avkastningstal