Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Fastighet B
2016.05.24
4,09% 13,59% 12,26%
ODIN Sverige B
2016.05.24
2,90% 15,51% 11,10%
ODIN Fastighet C
2016.05.24
3,64% 12,24% 10,97%
ODIN Sverige C
2016.05.24
2,85% 14,45% 10,04%
ODIN Finland B
2016.05.24
-2,69% 7,28% 6,76%
Alla våra fonder och avkastningstal