Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Fastighet B
2016.07.29
15,49% 16,93% 12,98%
ODIN Fastighet C
2016.07.29
14,79% 15,53% 11,70%
ODIN Sverige B
2016.07.29
8,48% 18,69% 11,56%
ODIN Sverige C
2016.07.29
8,38% 17,64% 10,51%
ODIN Finland B
2016.07.29
4,81% 11,60% 7,53%
Alla våra fonder och avkastningstal