Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige B
2017.02.22
6,27% 21,03% 10,18%
ODIN Sverige C
2017.02.22
6,23% 20,07% 9,20%
ODIN Fastighet B
2017.02.22
3,88% 17,13% 9,19%
ODIN Fastighet C
2017.02.22
3,71% 15,72% 7,98%
ODIN Global B
2017.02.22
4,74% 14,26% 5,37%
Alla våra fonder och avkastningstal