Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Fastighet B
2016.07.22
11,59% 15,71% 12,79%
ODIN Sverige B
2016.07.22
7,43% 18,02% 11,76%
ODIN Fastighet C
2016.07.22
10,92% 14,33% 11,50%
ODIN Sverige C
2016.07.22
7,34% 16,98% 10,71%
ODIN Finland B
2016.07.22
4,67% 10,11% 7,65%
Alla våra fonder och avkastningstal