Philip Mesch

Philip har en civilekonomexamen med inriktning mot finans från Copenhagen Business School och en kandidatexamen från Stockholms universitet.

Bakgrund och erfarenhet

Philip började som analytiker i det svenska teamet i Stockholm i april 2022. Philip analyserar bolag enligt ODINs investeringsfilosofi ODIN-modellen, där kvalitetsbolag och ett långsiktigt värdeskapande är i fokus. ODIN-modellen gör att alla analytiker och förvaltare arbetar på samma sätt, vilket skapar kontinuitet i förvaltningen.

Han har en civilekonomexamen med inriktning mot finans från Copenhagen Business School och en kandidatexamen från Stockholms universitet. Philip har arbetat på EY de senaste sex åren, varav de senaste 2 åren som senior manager inom strategi och transaktioner.