Varför ger familjeägda företag bättre avkastning?

Bakom framgångsrika företag finns det ofta en eller flera familjer. Tyska Henkel, svenska NIBE och belgiska ABInBev är exempel på sådana. Det är företag vi på ODIN gärna vill investera i.

Investeringar i familjeföretag har historiskt sett visat sig vara lukrativa. I ODIN har vi ett antal investeringar där vi ”sitter i baksätet” och låter ägarfamiljerna skapa värde. I jakten efter bra globala investeringsidéer är det troligen bättre att spendera tid på att leta efter duktiga ägarfamiljer än på nästa års finansiella nyckeltal, som förhållandet mellan aktiekurs och intjäning (P/E). En nyligen genomförd studie av Credit Suisse visar att långsiktigt ägande i familjeägda företag ger en bättre avkastning än marknaden. Detta är ett universellt fenomen som gäller tvärs över regioner och branscher.

Varför ger familjeägda företag bättre avkastning?

Bättre försäljningsutveckling
Familjeägda företag tänker mer långsiktigt än kvartalskapitalister på Wall Street. De investerar mer i forskning och utveckling än andra företag. Det minskar fokus på kortsiktiga resultat och leder till bättre långsiktig tillväxt jämfört med tjänstemannastyrda företag. Investerare belönar i slutändan företag som har en förmåga att skapa bättre försäljningsutveckling än sina konkurrenter.

Bättre marginaler
Rörelsemarginalerna är konsekvent högre i familjeägda företag, och de ger en bättre avkastning på kapitalet. De har ett mer omfattande kostnadsfokus än andra företag eftersom det handlar om deras egna pengar. Utvecklingen av familjens förmögenhet beror på hur väl företaget levererar. Kostnadsfokus blir sålunda avgörande.

Enklare finansiering
Familjeägda företag använder i allt högre grad eget kassaflöde för att växa, snarare än att sätta sig i skuld eller använda eget kapital. De betalar mindre i utdelning till ägarna, men kompenserar det genom att växa mer. De är därför mindre beroende av kapitalmarknadens lynne när de fattar sina investeringsbeslut.

God företagsstyrning
Familjeägda företag har ett oförtjänt dåligt rykte avseende bolagsstyrning. Transparensen vad gäller rapporteringen skiljer sig inte mycket från institutionellt ägda företag. När det gäller ersättning till ledningen har familjeägda företag incitamentsprogram som är mer i linje med aktieägarens intressen. Ersättningen är mer inriktad på långsiktig värdeskapande än i andra företag där fokus ligger mer på nästa kvartalsrapport.

Exempel i ODIN
I ODIN har vi investerat i ett antal både små och stora bolag där en familj är huvudägare. Det här är familjer som har insett att de vinner på att behandla minoritetsaktieägare som likvärdiga ägare. Som exempel kan nämnas tyska Henkel i ODIN Europa, NIBE i ODIN Sverige, ABInBev i ODIN Emerging Markets och Lifco i ODIN Global och ODIN Sverige. Alla har presterat bättre än jämförbara företag under en lång tid. Bakom dessa företag står en eller flera familjer. Det är ägarfamiljer vi gärna investerar i.

Skriven av Oddbjörn Dybvad, förvaltare ODIN Global och ODIN Emerging Markets

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.