Institutionella fonder

Våra institutionella fondklasser är ämnade för större investeringar och företag. Genom våra institutionella fonder blir du andelsägare i attraktiva kvalitetsbolag som är långsiktiga värdeskapare.

Om ODINs institutionella fonder

För att tillgodose den institutionella marknaden erbjuder vi alla våra fonder även i andra andelsklasser, så kallade institutionella klasser (A och B-klass).

De klasserna förvaltas med samma aktiva, värdeorienterad förvaltningsfilosofi där vi försöker finna undervärderade kvalitetsbolag som har vilja och möjlighet att skapa värde över tid. Vi är en aktiv och långsiktig fondförvaltare och målsättningen är att ge andelsägarna högsta möjliga absolutavkastning över tid.

Så här köper du ODINs institutionella fonder