Institutionella fonder

ODINs institutionella fonder är ämnade för större investeringar. Genom ODINs institutionella fonder blir du andelsägare i attraktiva kvalitetsbolag som är väl positionerade på marknaden, har presterat och skapar värde långsiktigt.

Om ODINs institutionella fonder

För att tillgodose den institutionella marknaden erbjuder ODIN specifika institutionella aktiefonder. De mandat där vi erbjuder institutionella versioner av våra fonder är Sverige, Norge, Finland, Norden, Europa, Global, USA, Emerging Markets, Fastighet och Energi.

Aktiefonderna förvaltas med samma aktiva, värdeorienterad förvaltningsfilosofi där vi försöker finna undervärderade kvalitetsbolag som har vilja och möjlighet att skapa värde över tid. ODIN är både en aktiv och långsiktig fondförvaltare och målsättningen är att ge andelsägarna högsta möjliga absolutavkastning över tid.

Så här köper du ODINs institutionella fonder