ODIN Finland D

ODIN är en aktiv och ansvarsfull förvaltare med fokus på långsiktigt värdeskapande. I Finland skapas dessa värden till stor del inom traditionella industri-, råvaru-, och teknologiföretag. Med sin geografiska belägenhet är finska bolag även väl exponerade mot Östeuropa. Genom fonden ODIN Finland kan även du ta del av värdeskapandet som sker i det finska näringslivet.