ODIN Europa B SEK

ODIN Europa består av solida företag med starka positioner på marknader som kommer att växa på lång sikt. Företagen i fonden har låga skulder, vilket är en stor fördel i dagens situation. Trots goda utsikter för Europa vill vi ha en viss balans mellan cykliska och defensiva affärsmodeller över tid. För att säkerställa en långsiktig värdeskapning framöver är ODIN Europa dessutom nischad mot starka förutsägbara trender som äldrevågen och myndigheternas stränga miljökrav för att säkerställa en miljövänligare framtid. ODIN-modellen innebär att fonden investerar i hållbara kvalitetsbolag med ett långsiktigt värdeskapande i fokus, vilket tenderar att ge bättre långsiktig avkastning.