ODIN Energi C

ODIN arbetar på uppdrag av sina kunder och är en aktiv och ansvarsfull förvaltare som fokuserar på långsiktigt värdeskapande. Energiförbrukning och global tillväxt går hand i hand. Även om energieffektiviseringar kommer att försvaga detta samband kommer världen fortsatt att ha ett ökat energibehov från alla typer av energikällor. ODIN Energi är en aktiefond som investerar i företag inom energisektorn över hela världen. Fonden strävar efter en bred exponering i företag med verksamhet inom allt från energiproduktion till -distribution och i fonden ingår även underleverantörer till sådana bolag. Genom att investera i aktiefonden ODIN Energi kan du också ta del av det värdeskapande som sker i energisektorn. ODIN Energi C är en andelsklass i ODIN Energi och har ett lägsta teckningsbelopp på 3 000 norska kronor.