Små ord om våra bästa idéer på tillväxtmarknader

När du köper en fond, köper du en samling enskilda investeringar. Innan du investerar i en fond, bör du förstå den filosofi som ligger bakom och studera innehållet i fonden. I den här broschyren har vi kortfattat beskrivit vad vi har investerat i och varför vi tror på dessa investeringar. Det är avkastningen av våra investeringar som ger dig avkastning. Därför måste du veta vad vi har investerat i.

ODIN Emerging Markets är en aktiefond med flera olika investeringar, men som har en gemensam nämnare. De företag vi har investerat i har förmågan att växa lönsamt under de kommande åren. Lönsam tillväxt är kritiskt viktigt för att uppnå en god avkastning på aktieplaceringar. När du förstår vad vi har investerat i och varför vi har investerat i just de här företagen, tror vi att du kommer att uppleva riskerna för våra aktieplaceringar långt mindre än om du inte har studerat företagen. I nedanstående häfte beskriver vi bolagen och varför vi tror att det är en bra investering på lång sikt. (Broschyren är på norska)

Trevlig läsning!

Bok om Investments ODIN Emerging Markets

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.