Två börsintroduktioner i ODIN Fastighet

Stockholmsbörsen har fått två nya fastighetsbolag de senaste veckorna.

Den 23 oktober noterades Offentliga Hus på First North Premier Growth listan och torsdagen den 19 november noterades Fortinova Fastigheter på samma lista. ODIN Fastighet deltog i båda emissionerna.

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag inom segmentet Samhällsfastigheter, det vill säga fastigheter med skattefinansierade hyresgäster. Börsnoteringen möjliggör en fortsatt tillväxtsatsning på deras tre huvudsegment Kontor för offentlig förvaltning, Vård & Omsorg och Utbildning. Bolaget har en portfölj på nästan 9 miljarder kronor idag. De har tydliga tillväxtambitioner med fokus på fler förvärv och siktet inställt på en notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. Det och det tydliga fokuset på samhällsfastigheter gör bolaget väldigt intressant. Dessutom har de ett erfaret managementteam, som tidigare arbetade på fastighetsbolaget Stendörren där det gjordes en liknande tillväxtresa. 

Offentliga Hus i Norden AB

Emissionen och noteringen gjordes i en lite turbulent marknad och det drabbade aktien som handlades ned under 12 kr den fösta veckan (emissionskurs 13,40 kr). Vi har passat på att köpa lite mer och äger nu strax under fem procent av bolaget. De har haft ett starkt 2020 med 2,6 miljarder kronor i transaktionsvolym (per 23 okt 2020), varav merparten avser kvalitativa samhällsfastigheter med starka kassaflöden. Deras fastighetsbestånd har renodlats och portföljen har därmed koncentrerats ytterligare till Sveriges tillväxtregioner.

Fortinova är ett fastighetsbolag inom bostadssegmentet som har fokus på Sveriges framsida, dvs Västsverige. Det är beläget i Varberg och drivs av två duktiga entreprenörer som har visat att de kan bygga värden i sin region. Även Fortinova har ett tillväxtfokus och vill bygga upp en större portfölj med hyresfastigheter. Per den 31 augusti 2020 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 2 261 miljoner kronor, varav bostadsfastigheter utgör ca 86 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter.

John Wennevid och Ann Marie Derengowski, anställda på Fortinova, ringde i Nasdaq-klockan som var på tillfälligt besök på Varbergs Stadshotell.

Hyresbostäder är ett attraktivt segment då det ses som stabilt och med lägre risk. Det paradoxala är att hyresregleringen som gör att vi inte har en fungerande hyresmarknad också medför att det på äldre fastigheter i bra lägen är låga vakanser, oavsett konjunkturläge, och att hyresgästerna sällan har problem med att betala hyran.

Med dessa två nya bolag har fonden nu 25 innehav.

Balder och Entra
Den 23 november gjorde Balder, vårt tredje största innehav i fonden, en riktad nyemission på nästan 3 miljarder sek. Vi deltog i den som blev satt på en rabatt på strax under 5 procent i stängningen.

Entra, fondens sjätte största innehav, annonserade den 24 november att de har fått propåer som skulle kunna leda till ett bud på bolaget. Aktien gick upp 10 procent under dagen och det satte fart på spekulationerna. Dagen efter annonserade svenska SBB ett bud på motsvarande NOK 165 per aktie i en kombination av kontant betalning och aktier i SBB. Dagen efter kom Castellum med ett bud på NOK 171 per aktie, också det i en kombination av kontanter och aktier i budgivaren – Castellum i detta fall. Kontantdelen är dock större i SBB:s bud. I samband med att Castellum lanserade sitt bud valde norska staten att sälja sin post på drygt 8 procent till Castellum. Det skedde på budkursen, men till skillnad från oss andra fick norska staten kontant betalning. En minst sagt märklig transaktion.

Entra – Wikipedia

Fortsättning följer, men Entra är värd mer än NOK 171 per aktie. Så vi hoppas på högre bud, från dessa två eller en ny budgivare.

Oavsett så är det positivt med intresset för våra bolag och det är positivt för sektorn att både SBB och Castellum är villiga att köpa Entra på substansvärde, eller till och med på en liten premie. Många fastighetsbolag i kontorssegmentet handlar på betydande rabatt till sina substansvärden idag.

Fondens positionering
Fastighetssektorn har laggat på börsen i år och det är framför allt pandemin som drabbat börskurserna i fastighetsbolag hårdare. Men det är betydande skillnader mellan olika segment. Grovt sett kan man säga att handel och hotell har haft det tuffast medan logistik, bostäder och samhällsfastigheter har tagit igen mer av kursfallen i februari och mars. Kontor har drabbats men inte lika mycket som handel och hotell. I ODIN Fastighet har vi exponering mot alla segment, men mest mot kontor (drygt 1/3) och logistik (knappt 1/3). Bostäder utgör 15 procent och handel 7 procent. Hotell är under 5 procent.

Sell-off i kontorsbolagen tycker vi har varit överdriven. Trenden med att arbeta hemifrån fortsätter men vi tror inte den kommer vara så negativ för fastighetsbolagen som många befarat. Budkriget på Entra visar att det finns fortfarande intresse för kontorsbolag.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.