Turbulensen på börserna är bara en liten störning på lång sikt

Bolagen i våra fonder har samma goda utsikter idag som för några dagar sedan.

Det bästa du kan göra är därför att sitta still i båten. Vi använder nergången som en möjlighet att köpa fler aktier i de kvalitetsbolag vi redan har i fonderna. Under de senaste dagarna har aktier fallit över hela världen. Skälen till fallet är flera, men många pekar på rädslan för ökad inflation. Om priserna i allmänhet i samhället skulle öka skulle det troligen öka räntorna ytterligare. I USA kan vi redan se att priset för att låna pengar är på väg upp, så det är inte förvånande att många pekar på det som en orsak till fallet på aktiemarknaden.

Högre räntor innebär att aktierna prissätts lägre

Aktiemarknaden prissätts idag högre än för några år sedan. Detta beror på goda resultat från företagen de senaste åren, men också att räntorna har varit låga. Högre räntor leder vanligtvis till lägre aktiepriser. Samtidigt bör du komma ihåg att uppgången på aktiemarknaden de senaste åren till stor del har drivits av starka resultat från de företag vi investerat i. Den positiva utvecklingen i företagen är oförändrad. Det finns därför ingen anledning att oroa sig, eftersom utsikterna fortfarande är bra.

Våra förvaltare köper mer av kvalitetsbolagen

Skulle aktiemarknaden falla ytterligare kommer vi att utnyttja möjligheten att köpa mer aktier i de kvalitetsbolag vi redan äger i fonderna. Det är företag som vi tror kommer att ge bra resultat över tid. Hur de prissätts på aktiemarknaden påverkar avkastningen på fonderna på kort sikt men med tiden bestämmer utvecklingen i företagen resultatet.

Det är normalt att aktiemarknaden svänger som den gör nu

De svängningar som du har sett de senaste dagarna är normala. Värdena i de företag vi investerar i är mycket stabilare än vad aktiekurserna visar. Utsikterna för företagen är lika bra idag som de var innan börsfallet startade.

Det är i oroliga tider din långsiktighet sätts på prov. Erfarenheten visar att det bästa du kan göra är att sitta still och låt inte dina känslor ta över. Få saker är dyrare än att sälja i panik, för att inte komma in igen när marknaden stiger.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.