Sitt inte bara där – gör nå’t!

På de flesta arbetsplatser betraktas en hög aktivitetsnivå som något positivt. Inaktivitet står av naturliga skäl inte högt i kurs. Men vilken aktivitetsnivå ska du lägga dig på som långsiktig ägare i bra bolag?

Det viktigaste en långsiktig investerare kan göra är att bygga upp en robust portfölj av bolag med långsiktiga konkurrensfördelar utan att för den skull betala för mycket för aktierna. När detta är gjort återstår det svåraste, nämligen att sitta stilla i båten. Men att slå sig till ro är inte detsamma som att inget göra.

Gör nå’t!

När marknaderna faller och aktiekurserna når nya bottennivåer vill många investerare gärna göra något, helst med en gång. Själva handlingen i sig blir en bekräftelse på att man i vart fall har gjort något för att förhindra förlusten och man får känslan av att ha kontroll över situationen.

När en investerare är tätt på marknaden blir det ofta svårt att urskilja om information är av vikt eller ej. Som investerare ska du naturligtvis veta varför du har investerat i ett företag. Det betyder nödvändigtvis inte att du ska lägga för stor vikt i nyhetsflödet från mäklare och analytiker som följer bolagen – snarare tvärtom.

Om det funnits en skylt med dagens marknadspris utanför dörren till din bostad varje gång du kom hem, hade du förr eller senare sålt den, antingen i eufori över de senaste månadernas kraftiga prisuppgång, eller av rädsla för en fortsatt prisnedgång. I långsiktig aktieförvaltning är det ofta så att ju oftare man vrider och vänder på portföljen, desto sämre blir resultaten. En rad studier* pekar på ett negativt samband mellan avkastning och frekvens på omsättningen på aktier.

Det finns i huvudsak tre anledningar till att sälja aktier: Den första är att företagets långsiktiga konkurrensförsprång förväntas bli sämre. Den andra är att man inte längre har förtroende för företagsledningen. Den tredje är att aktien har ett obegripligt högt pris. Om något av dessa förhållanden råder ska man inte sitta och rulla tummarna.

Du kan själv vara din värsta fiende

Många investerare lider av något vi kan kalla för en kunskapsillusion. Saken är den att det inte finns något likhetstecken mellan information och kunskap. Ju mer du vet om ett företag, desto mer tror du att du kan förutspå framtiden. Och ju större ogrundat självförtroende du har på den här punkten, desto oftare köper du aktier. För mycket information leder ofta till att du agerar på ny information och tillskriver den betydligt större värde än den faktiskt förtjänar. Kunskapsillusionen får investerare att köpa aktier oftare än de borde.

För att citera Warren Buffett: ”Investment success is not a matter of how much you know but how realistically you define what you don`t know”.

Stresshantering

Medicinska kristeam övar mycket på alla upptänkliga situationer. Det gör de bland annat för att hindra känslorna från att ta över i dramatiska lägen och undvika att göra saker som kan få katastrofala följder. De övar helt enkelt på att hålla huvudet kallt när det stormar som värst.

På samma sätt bör du som investerare öva på hur du ska agera om priset på dina aktier eller fonder faller mycket på kort sikt. Genom att göra upp en plan för sparandet, och tänka igenom hur du reagerar vid stress och tvära kast på aktiemarknaden, är du mycket bättre rustad för svagare perioder. Med lite träning kan du vända kortsiktig turbulens på aktiemarknaden till din fördel och därigenom undvika överilade handlingar.

Om du vet att du har aktier i företag med goda framtidsutsikter ska du inte låta negativ marknadsturbulens bekomma dig. När kurserna faller är konsten att sitta still i båten, eller till och med köpa fler aktier, även om alla andra gör tvärtom.

Skrivet av

Senior Portföljförvaltare
Oddbjørn Dybvad är utbildad civilekonom från Norges Handelshögskola med specialisering inom finans. Han har tidigare arbetat som fondanalytiker.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.