September månads händelser i fonderna

Nedan lite om vad vi har gjort under månaden i ODIN Sverige, ODIN Global, ODIN Norden och ODIN Emerging Markets.

ODIN Sverige:

Förändringar i portföljen
Vi lyfte under månaden in ett nytt bolag i portföljen, Hoist Finance, som är ett inkassobolag med egen banklicens. Hoist ersätter vår position i Avanza som varit en god investering för ODINs andelsägare. Stark aktiekursutveckling och höga priser i kombination med nedslående underliggande resultattillväxt, har dock fått oss att sälja av vårt innehav i bolaget. Även om vi gillar företaget och kulturen finns det en del orosmoln i och med att fondbranschen i allt högre grad övergår till att sälja nettoklasser direkt till kunderna. Vi är osäkra på vilken effekt detta kommer att få på Avanza.

Hoist Finance är också en av våra nyare investeringar. Vi köpte i september in oss i en emission i bolaget och äger nu 3,9 procent av det. Vi ser tydliga tecken på att prispressen kring portföljköp är på väg att mattas av. Detta beror på att finansieringskostnaderna har stigit och att de renodlade finansiella aktörerna inte är lika aktiva. Hoist Finance är en aktör i branschen med egen banklicens. Tack vare sin insättningsprodukt har bolaget lägre finansieringskostnader. Detta betraktar vi som en konkurrensfördel. Dessutom har den nye vd:n (tidigare vd på Lindorff) satt ihop ett starkt team som ska blir effektivare på det operativa planet.

Den senaste månadens händelser
Sampo köpte i september 5,2 procent av Intrum. Positionen betraktas som en finansiell placering i linje med vad de tidigare sagt i Nordax. Nordax köptes ut från börsen tillsammans med Nordic Capital. Intrum ägs nu också av Sampo och Nordic Capital. Vi har haft möten med bolaget och den nya finanschefen som vi känner väl sedan tidigare. Vi ser tydliga tecken på att prispressen kring portföljköp är på väg att mattas av. Detta beror på att finansieringskostnaderna har stigit och att de renodlade finansiella aktörerna inte är lika aktiva. Dessutom kan Intrum med sin storlek göra fler affärer såsom man nu gör i Italien. Så vitt vi vet var det bara Intrum bland inkassobolagen som var en aktuell motpart till Intesa i Italien. Intrum bidrar med plattform och sektorkompetens medan Intesa bidrar med portföljer. Detta tror vi är en bra kombination.

I slutet av månaden gick Essity ut med ett slags vinstvarning. Pressmeddelandet varslade om en ny vända nedskärningar på i storleksordningen 800 miljoner svenska kronor. Anledningen till detta är att man behöver kompensera för kostnadsinflationen på råvaror som pappersmassa, energi och oljerelaterade råvaror. Vi betraktar detta som positivt ur ett långsiktigt perspektiv och bedömer aktiens prislapp som attraktiv. Bolaget har starka globala varumärken och en strukturell tillväxt inom personlig hygien. Vi är också positiva till intäktssynergierna till följd av förvärvet av BSN Medical. Vi väljer att köpa fler aktier med fallande kurser till ODIN Sverige.

ODIN Global:

I september deltog vi i kapitalmarknadsdagen på irländska DCC i Marseille i Frankrike. Detta är ODIN Globals största position med åtta procent av fonden. DCC sysslar med distribution och deras kärnkompetens är att ”flytta stora volymer till små marginaler”. Bolaget verkar inom olika affärsområden såsom LPG-distribution samt distribution av teknikprodukter och läkemedel. Bra kontroll på rörelsekapitalet gör att avkastningen på totalkapitalet ligger på 17 till 18 procent över tid.

DCC är en förvärvsbaserad affärsmodell. Bolaget har under många år visat prov på en stark förmåga att konsolidera fragmenterade slutmarknader. DCC är även duktiga på kapitalallokering och har en organisation som främjar entreprenörsanda och en ledning som förstår hur långsiktiga värden skapas. De senaste 10 åren har DCC ökat sina resultat med 14,8 procent årligen. Resultattillväxten sker med hög kapitalavkastning.

Vi har ägt DCC sedan 11 mars 2015. Aktien har under perioden stigit med 77 procent. MSCI World gick under samma period upp med 27 procent. Vi tror att utsikterna framöver är bättre än någonsin med tanke på att bolaget har etablerat sig på stora marknader som USA och Tyskland.

ODIN Norden:

Förändringar i portföljen
Vi lyfte under månaden in ett nytt bolag i portföljen. SP Group är ett mindre bolag som tillverkar plastkomponenter, kompositmaterial och ytbeläggningar. Bolaget har en decentraliserad struktur med dotterbolag i elva länder på fyra kontinenter. Flytt av produktion till låglöneländer, förvärv i en fragmenterad bransch, egna produkter med högre bruttomarginaler och ett ökat inslag av defensiva slutmarknader gör att vi tror på bolagets framtid. Bolaget har en mycket stark historik med en resultattillväxt på nästan 30 procent under de senaste fem åren.

Den senaste månadens händelser
Atea. Det norska IT-bolaget Atea har lidit mer skada av korruptionsanklagelserna i Danmark än vi initialt trodde. Nu har stormen lagt sig och bolaget kan åter fokusera på tillväxt och bättre marginaler i Danmark. Vi tror att rörelsemarginalerna är på god väg upp mot fyra procent och att tillväxten i Norge och Sverige kommer att hålla i sig. Aktien borde enligt vår mening ligga på 200 NOK. I väntan på en högre aktiekurs får vi god direktavkastning i form av utdelning.

Intrum. Sampo tillkännagav under månaden att de köpt en andel i bolaget på 5,2 procent. Positionen klassificeras som en finansiell placering i linje med vad man tidigare sagt i Nordax. Nordax köptes för övrigt ut från börsen tillsammans med Nordic Capital. Intrum ägs nu också av Sampo och Nordic Capital. Vi har haft möten med bolaget och den nya finanschefen som vi känner väl från hans tid på Cloetta. Vi ser tydliga tecken på att prispressen kring portföljköp är på väg att mattas av. Detta beror på att finansieringskostnaderna har stigit och att de renodlade finansiella aktörerna därför inte är lika aktiva. Dessutom kan Intrum med sin storlek göra fler affärer såsom man nu gör i Italien. Så vitt vi vet var det bara Intrum bland inkassobolagen som var en aktuell motpart till Intesa i Italien. Intrum bidrar med plattform och sektorkompetens medan Intesa bidrar med portföljer. Detta tror vi är en bra kombination.

I mitten av september offentliggjordes rapporten om penningtvättshärvan i Danske Bank. Reaktionerna på rapporten blev blandade och vårt intryck är att det blev fler frågor än svar. Syftet med rapporten, som utarbetats av en advokatbyrå, var att undersöka ärendets omfattning och huruvida tillräckliga åtgärder vidtagits. Omfattningen är större än man tidigare trott men undersökningen är ännu inte färdig. En av slutsatserna är att mycket mer borde ha gjorts och detta för längesedan. Rapporten slår fast att styrelseordföranden, styrelsen och vd har uppfyllt sina juridiska förpliktelser i detta avseende. Flera anställda i både Estland och Danmark är under utredning. Vd Thomas Borgen lämnade in sin avskedsansökan. En rad åtgärder har vidtagits för att stärka de befintliga rutinerna i banken. Det finns fortsatt frågetecken kring ärendets omfattning och om incidenten är ett exempel på dålig företagskultur samt hur stora böterna kan tänkas bli.

Essity. I slutet av månaden gick Essity ut med ett slags vinstvarning. Pressmeddelandet varslade om en ny vända nedskärningar på i storleksordningen 800 miljoner svenska kronor. Anledningen till detta är att man behöver kompensera för kostnadsinflationen på råvaror som pappersmassa, energi och oljerelaterade råvaror. Vi betraktar detta som positivt ur ett långsiktigt perspektiv och bedömer aktiens prislapp som attraktiv. Bolaget har starka globala varumärken och en strukturell tillväxt inom personlig hygien. Vi är också positiva till intäktssynergierna till följd av förvärvet av BSN Medical.

ODIN Emerging Markets:

Under hösten köpte vi ett nytt bolag i Indien, nämligen Garware Technical Fibers som tillverkar rep och nät för en mängd olika användningsområden. Bolaget grundades 1976 och är ett familjeägt företag. Garware Technical Fibers, som har 70 procent av marknaden för fisknät i Indien, ökar kontinuerligt sin närvaro internationellt och finns idag i hela 75 länder världen över. Bolagets produkter utgörs främst av textilbaserade produkter för fisk- och uppfödningsindustrin samt av rep och fästanordningar för sjöfartsnäringen.

Bolaget har under de senaste åren expanderat till andra nischer som bland annat produktion av sportnät till tennisturneringar som Wimbledon och fotbollsnät för fotbolls-VM. Vi har valt att investera i Garware med anledning av den ökade närvaron i nya tillväxtområden för bolagets produkter. Garware Technical Fibers har minimerat risken med expansionen genom att dra nytta av befintlig kunskap om fiskenät när man investerar i nya tillväxtområden. Därför har avkastningen på kapitalet stigit mycket de senaste åren.

Bolaget säljer sina produkter via 3 000 återförsäljare i Indien – ett nätverk som man har byggt upp under 40 års tid. Garware är därför ett starkt varumärke bland kunderna. Vi tror på fortsatt god tillväxt och hög avkastning på kapitalet under de kommande åren. Bolaget är förhållandevis litet med låg likviditet och blygsam analytikerbevakning. Det gör att detta kvalitetsbolag kan handlas till en attraktiv prislapp.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.