Så vaccinerar du dina fonder mot virus

Den senaste veckan har vi sett en växande rädsla för coronaviruset och nu har aktiemarknaden också smittats.

Även om nyhetsbilden har präglats av virusoro den senaste tiden har marknaderna inte reagerat nämnvärt på den rädslan förrän den 24 februari. Fram till dess hade börserna i både USA och Europa stigit. Asiatiska börserna har å andra sidan varit svaga till följd av virusoron. Svenska börsen och de övriga nordiska börserna, med undantag för Oslobörsen, har också varit starka. Förra veckan växte rädslan för att coronaviruset spridits till Italien, och nu har aktiemarknaden också smittats.

Det så kallade ”fear index”, VIX, som mäter marknadsoron, har förblivit långt under 20, vilket är en låg nivå när viruset började spridas i Kina. Först efter att viruset upptäcktes och började spridas i Europa ökade rädslan och VIX ökade till 25. Ser man på resultaten för de företag vi investerar i visar siffrorna för det fjärde kvartalet att företagen i genomsnitt levererar bättre resultat än analytikernas förväntningar. Dessutom visar flera bolag en god underliggande tillväxt från föregående år. Företag inom teknik, såväl som defensiva sektorer som hälsa och stabila konsumentvaror, har haft de bästa resultaten.


”Fear index”, VIX, som mäter marknadsoron, visar att rädslan förstärktes först efter att viruset började spridas i Europa.

Aktiekurserna ska spegla framtida värden, och sådana här utbrott har ofta en kortvarig effekt på den ekonomiska tillväxten. Därför bör det inte bli för stora reaktioner på marknaden. Vi kommer dock att se svagare makrotal, särskilt från Asien, under de kommande sex månaderna, baserat på de åtgärder som vidtagits för att minska spridningen. Det är särskilt inom sektorer relaterade till produktion av bilkomponenter och elektronik som kommer att påverkas eftersom stora delar av leveranskedjan finns i Kina. På lång sikt är det dock klokt att hålla sig lugn i sådana här situationer eftersom det vanligtvis – och förhoppningsvis – blåser över ganska snabbt.

Aktiemarknaden är på lång sikt

Utvecklingen på aktiemarknaden drivs av den underliggande utvecklingen av företagen och tron ​​på ekonomin framöver. Ett sjukdomsutbrott med osäkra konsekvenser, såsom coronaviruset, leder därför ofta till oro på aktiemarknaden. Men det ska mycket till för att gå ut över den långsiktiga utvecklingen och avkastningen på den globala aktiemarknaden.

Vår inställning till börsen förblir oförändrad trots coronavirus. Lägre räntor kan bidra till en omprissättning av aktier i framtiden. Å andra sidan har vi sett detta delvis under det senaste året och med ett högre pris är också risken för likande korrigeringar som den vi nu bevittnar större. Vi ser fortfarande positiva makrosignaler, men risken är att effekterna av att förhindra infektion av coronaviruset kan få makroindikatorer att utvecklas negativt under första halvåret.

Hur du vaccinerar dina pengar mot virus

Ingen vet hur det nya coronaviruset, covid-19, kommer att utvecklas. Det kommer sannolikt att vara stökigt ett tag fram över, men stämningen på aktiemarknaden kan också snabbt vändas till optimism, som det gjorde i Kina under SARS-utbrottet 2003. Att försöka tajma marknaden och sälja fonder och köpa tillbaka dem på lägre nivåer är ett typiskt recept för dålig avkastning.

”Time in the market beats timing the market”

 

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.