Pris är det du betalar, värde är det du får

På ODIN spekulerar vi inte i aktier, vi investerar i bolag.

Många ser spekulation och investering som synonymt, men för oss på ODIN är skillnaden enorm och det genomsyrar allt vi gör. En spekulant fokuserar på priset, medan en investerare fokuserar på kvaliteten och det fundamentala värdet.

Vår ambition är att äga de bästa bolagen. De bästa bolagen har en stark företagskultur som gör att de kan se och ta vara på de möjligheter som uppstår och fokusera på det – och inte bara på problemen. De har skickliga medarbetare som snabbt kan anpassa verksamheten när verkligheten förändras. 

– Vi såg många exempel på det bland våra portföljbolag när pandemin slog till – bolag som vågade vara offensiva, gå in på nya marknader och göra nya förvärv, trots att osäkerheten i omvärlden ökade. Det har lönat sig de senaste två åren, och vi tror att den sortens företagskultur kommer att löna sig även framöver, säger förvaltare Jonathan Schönbäck.

ODINs förvaltare spekulerar inte i aktier
Aktiekursen är bara priset på en aktie. Det viktiga är bolagets fundamentala värde, och hur det värdet utvecklas över tid. Det har sagts förut, men det tål att upprepas: Price is what you pay, value is what you get.

– Vi försöker att uteslutande fokusera på den långsiktiga fundamentala värdeutvecklingen. Om vi gör vårt jobb väl, och lyckas fortsätta hitta och investera i vad vi anser vara de bästa bolagen – som skapar stora fundamentala värden – så är vi övertygade om att det kommer reflekteras i aktiekurserna, säger Jonathan Schönbäck. 

Förvaltare Hans Christian Bratterud fortsätter:

– Det mesta som händer på börsen är ju vågor på ytan. Där är det alltid rörelse, med vindar som blåser åt olika håll. Men värdeskapandet, det vi är intresserade av, sker under ytan inne i företagen av människorna som jobbar där. Det är där jag föredrar att spendera min tid – på att bättre förstå vad som händer inne i bolagen vi investerar i. Aktiekursen är sekundär.

Mindre kaotiskt inne i bolagen än vad det är på börsen
Över tid kommer kursen dock att reflektera vad som händer inne i bolaget.

– När det stormar på ytan föredrar jag att ta det lugnt under ytan. Där kan man fokusera i lugn och ro, och lära sig saker som man kan ha nytta av i många år framöver, och inte vara upptagen med vad marknaden gör ’just nu’. Den ’riktiga’ världen ändras förvisso också, men om man fokuserar på rätt bolag, som för oss är kvalitetsbolag som man kan äga länge, så är det betydligt mindre kaotiskt i deras underliggande verklighet än vad det är på börsen, säger Hans Christian Bratterud.

Det fokuset ger arbetsro och möjlighet att lägga tid på det som spelar roll i längden, nämligen långsiktigt värdeskapande. Det skapas inne i bolagen över lång tid, och inte i de dagliga aktiekursrörelserna.

Se film om ODIN-modellen 

Börja spara i ODINs ISK här

Följ ODIN Fonder på linkedin här 

Jonathan och HC
Förvaltare Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.