Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige C SEK
2021.11.26
41,40% 23,53% 23,57%
ODIN Fastighet C SEK
2021.11.26
64,83% 27,83% 22,86%
ODIN Global C SEK
2021.11.26
36,73% 17,44% 16,23%
ODIN Norden C SEK
2021.11.26
27,75% 14,75% 15,06%
ODIN Europa C SEK
2021.11.26
27,77% 9,09% 11,57%
Alla våra fonder och avkastningstal