Oro på de globala aktiemarknaderna

Efter ett mycket starkt avkastningsår 2015 har början på börsåret 2016 varit svagt med fallande aktiekurser. Svaga aktiemarknader i Kina ger upphov till frågetecken om hur det står till med den kinesiska ekonomin och dess effekter på den globala ekonomin.

De senaste dagarnas turbulens beror främst på svaga industriproduktionssiffror från Kina, siffror som förvisso varit svaga i flera månader. Dessutom har de kinesiska myndigheterna låtit den kinesiska valutan bli svagare. Allt fler ställer sig frågande till vilken kontroll de kinesiska myndigheterna har över ekonomin i detta viktiga omställningsskede. De lokala börserna i Kina sjönk kraftigt på bara några dagar och stängdes under en period förra veckan efter ett marknadsfall på sju procent.

Kinesiska aktier

Att den kinesiska aktiemarknaden är volatil är inget nytt. Så såg det också ut under hösten 2015. Men alla försök att styra börsutvecklingen genom regleringar och interventioner i form av stödköp bidrar snarare till ökad oro och osäkerhet än till det motsatta. Kinas omställning från en mycket investeringsdriven ekonomi till en mer konsumtions- och tjänsteorienterad ekonomi fortsätter. En sådan omställning medför av förklarliga skäl en del osäkerhet, och vi tror att svängningarna kommer att hålla i sig på de lokala börserna. Den kinesiska ekonomin spelar en mycket viktig roll i den globala ekonomin medan den kinesiska aktiemarknaden är av ringa betydelse för de globala aktiemarknaderna.

Fallande oljepris – vi tror på bättre marknadsbalans

Rädslan för att den kinesiska ekonomin ska utvecklas dåligt har också bidragit till att oljepriset fortsatt att falla. På kort sikt är utbudet på oljemarknaden större än efterfrågan, men vårt intryck är att marknadsbalansen är på väg att stabiliseras. Marknadsdynamiken får verkningar även på oljemarknaden. Utbudet på olja är på väg ned och vi ser att de låga priserna ger positiva effekter på efterfrågan, bland annat i USA. Dagens låga energipriser stimulerar den ekonomiska tillväxten globalt vilket den ökade bilförsäljningen och efterfrågan på bränsle i USA under 2015 är ett illustrerande exempel på.

ODINs exponering mot Kina

Vi har sedan flera år tillbaka mycket liten direkt exponering mot kinesiska aktier. I ODIN Emerging Markets portfölj har vi bara ett Hong Kong-noterat bolag, nämligen väsktillverkaren Samsonite. I vår ODIN Globals portfölj har vi ingen direkt exponering. I ODINs fonder på det stora hela finns naturligtvis en viss indirekt exponering då kinesisk ekonomi spelar en viktig roll globalt. Enligt vår mening pressas vissa av dessa aktier hårdare på börserna i dessa dagar utan att de underliggande drivkrafterna för dessa bolag för den skull förändrats.

Vad gör vi på ODIN?

Om aktierna skulle fortsätta att rasa ser vi goda möjligheter att förvärva kvalitetsbolag som hittills varit för dyra för oss. Vi har kontanter i våra fonder och är mycket nöjda med de bolag vi redan äger. De här bolagen har gett oss god avkastning historiskt och de kommer att fortsätta göra det.

Vi tror inte att detta är startskottet på någon långvarig nedgång för globala aktier men vi är medvetna om att våra aktier och fonder svänger från tid till annan. Gång på gång har vi sett att kunder som tar det med ro, och faktiskt ökar sparandet i svaga marknader, får allra bäst avkastning på lång sikt.

Skrivet av

Senior Portföljförvaltare
Oddbjørn Dybvad är utbildad civilekonom från Norges Handelshögskola med specialisering inom finans. Han har tidigare arbetat som fondanalytiker.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.