Truls Haugen

Truls är expert på den finska och nordiska aktiemarknaden och är ofta citerad i den finska, svenska och norska finanspressen.

Förvaltar dessa fonder

Bakgrund och erfarenhet

Truls Haugen har jobbat på ODIN sedan 1996 och förvaltar ODIN Finland och ODIN Norden. Han är utbildad civilingenjör och Master of Science i Economics och Business Administration. Han är också auktoriserad finansanalytiker (AFA).

Truls har genom sina år som portföljförvaltare i ODIN tagit emot många priser för sin förvaltning av ODIN Finland, och hans långa erfarenhet av aktieförvaltning i de nordiska marknaderna är en värdefull tillgång i ODINs förvaltningsteam.